Thu Tàn Rồi Đông

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh