Ngày Nào Em Nói Yêu Anh

Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn