Vẫn Còn Mùa Xuân, Vẫn Tháng Năm

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Liên Bình Định
Hòa-âm: Duy Hoàng
Tiếng hát: Tuyết Như Mai