Ngày Đó Rồi Sẽ Đến

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Cao Minh Thu
Hòa-âm: Cao Minh Thu
Tiếng hát: Thanh Lan (VN)