Thôi Đành Xa Nhau

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Duyên Quỳnh