Pleiku Diễm Tuyệt

Lời: Lê Thị Kim Oanh
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Duyên Quỳnh