Sài Gòn Của Tôi

Lời: Hồng Vân
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Diệu Hiền