Em Vẫn Hẹn Anh Về

Lời: Lê Mỹ Hoàn
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Đông Nguyễn
Tiếng hát: Thu Thảo