Em Muốn Làm Thi Sĩ

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Cao Thế Dung
Tiếng hát: Tâm Thư