Hạnh Phúc Nơi Nào

Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn