Mộng Ảo

Thơ: Tuyết Phan
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Duyên Quỳnh