Âm Thầm

Thơ: Hàn Mặc Tử
Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Nguyễn Hữu
Tiếng hát: Diệu Hiền