"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Tiễn Khách

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Thanh Thúy

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.1% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries