Ga Chiều

Thơ: Dư Thị Diễm Buồn
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Diệu Hiền