Tự Tình

Thơ: Mộng Nam
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Lê Tuyền