"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Dẫu Biết Tình Xa

Nhạc: NguyễnThanh Cảnh
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Anh Bằng

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.0% Viet Nam
United States of America 28.5% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

38

Countries