Cha Về Trong Giấc Mơ

Lời: Phương Vy
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Phương Dung