Thèm Nghe Giọng Hát Xưa

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đường Thiên Hoa
Tiếng hát: Thanh Ngọc