Mãi Mãi Nhớ Về Cha

Thơ: Nguyên Kha
Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy