Về Thăm Trường Cũ

MusicIcon

Nhạc: Phạm Ngọc Lân
Hòa-âm: Phạm Ngọc Lân
Tiếng hát: Phạm Ngọc Lân