Hy-Vọng Lúc Cuối Đời Của Mẹ

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Phương Dung