Tình Xuân

Lời: Nguyễn Thành Thụy
Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Anh Tuấn, Thùy Dương