E Ấp Tình Xuân

Lời: Tống Hữu Hạnh
Nhạc: Trần Hải Bằng
Hòa-âm: Nguyễn Long Khánh
Tiếng hát: Trần Hải Bằng