Bài Thơ Tình Mùa Xuân

Lời: Thiên An
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Phạm Thị Cúc Vàng