Cánh Anh Đào

Lời: Ngọc Diệp
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Kyra Nguyễn