Hoa Xuân

Lời: Quỳnh Hương
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Xuyến