Mái Tóc Hương Xuân

Lời: Phạm Thị Cúc Vàng
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Phạm Thị Cúc Vàng