Tự Khúc Xuân

Lời: Diêu Linh
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: PKyra Nguyễn