Vui Xuân

Thơ: Minh Hồ
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Vy Thảo