Quê Hương Mẹ

Thơ: Tiểu Thảo
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư