Nhớ Ngoại

Thơ: Nguyễn Thái
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Hòa-âm: Trịnh Hoài Nhơn
Tiếng hát: Tâm Thư