"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 
Những Hồn Năm Cũ
Những Hồn Năm Cũ
Cuốn Theo Giòng Lũ
Cuốn Theo Giòng Lũ
Mật Ngọt
Mật Ngọt
Hoa Đào Năm Ngoái
Hoa Đào Năm Ngoái
Có Nhau
Có Nhau
Gánh Nước
Gánh Nước
Theo Dấu Chân Cha
Theo Dấu Chân Cha
Thị Mít
Thị Mít
Thị Mẹt
Thị Mẹt
 
 
Powered by Phoca Gallery

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine