"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Bốn Mùa Thay Lá
Bốn Mùa Thay Lá
Hoàng Thị Cỏ May
Hoàng Thị Cỏ May
Sen Hồng
Sen Hồng
Đò Ngang
Đò Ngang
Thiên-Thần Nhỏ Của Tôi
Thiên-Thần Nhỏ Của T...
Bát Mã - Sóng Thần
Bát Mã - Sóng Thần
Chiếc Lá Thu Phai
Chiếc Lá Thu Phai
Cho Tôi Nghe Tay Mẹ...
Cho Tôi Nghe Tay Mẹ....
Lá Đổ Rộn Ràng
Lá Đổ Rộn Ràng
Lời Mẹ Ru
Lời Mẹ Ru
Thu Sầu
Thu Sầu
Cánh Dù
Cánh Dù
Diễm Xưa
Diễm Xưa
Hioa Vàng Mấy Độ
Hioa Vàng Mấy Độ
Thời Gian
Thời Gian
Trăng Cũ
Trăng Cũ
Tưởng Niệm
Tưởng Niệm
Xuân Mới
Xuân Mới
Trung Thu
Trung Thu
Đôi Vầng Nhật Nguyệt
Đôi Vầng Nhật Nguyệt
 
 
Powered by Phoca Gallery

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine