"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Chân Dung Audrey Hepburn
Chân Dung Audrey Hep...
Chân Dung Catherine Deneuve
Chân Dung Catherine ...
vogue
vogue
Nhiệt Đới
Nhiệt Đới
Thơ
Thơ
Chân Dung Thanh Lan
Chân Dung Thanh Lan
Rồng Biển
Rồng Biển
Tình Yêu Và Hòa Bình
Tình Yêu Và Hòa Bình
Chân Dung Như Quỳnh
Chân Dung Như Quỳnh
Mộc Lan
Mộc Lan
Chim Xanh
Chim Xanh
Năm Mới
Năm Mới
 
 
Powered by Phoca Gallery

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine