Thư Tín Làng Huệ
2018

http://langhue.org

oOo 

 c

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (11/01/2019):   Cám ơn anh đã gửi bài tiểu-luận về Mùa Xuân. Hy-vọng các đôc giả khi đọc sẽ thấy lòng ấm lên trong lẽ Đạo. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Vũ Hạ (11/01/2019):   Đã nhận được CD của anh chị. Đã viết thư riêng (điện thư). Chân-thành cám ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (10/01/2019):  Cám ơn anh đã gửi thơ và truyện. Anh gửi về đúng lúc. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (10/01/2019):  Đã nhận được bài của chị . Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (05/01/2019):  Chân-thành cám ơn về sự tích-cực của anh. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (04/01/2019):  Đã nhận được bài mới của chị. Chân-thành cám ơn chị rất nhiều  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư chung về viêc Làng Huệ đã ngưng chạy (outage) 12 tiếng đồng hồ (03/01/2019):  Chân-thành xin lỗi quý độc giả và anh chị em, Làng Huệ đã ngưng chạy12 tiêng đồng hồ trong ngày thứ năm 03/01/2019 vì có vấn đề với server bất thình lình. Làng Huệ đã đề nghị giải pháp với công ty quản-trị website để tránh trường hợp tương-tự xẩy ra  Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Võ Hương Phố (02/01/2019):  Tháng Giêng Nhớ Huế đã đăng trên Làng Huệ. Cám ơn chị nhiều. Mong nhận thêm những bài khác. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (30/12/2018):  Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên/HNT (30/12/2018):  Bài của anh dự định sè đăng vào khoảng đầu tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (24/12/2018):  Cám on anh đã gửi truyên ngắn. Cầu chúc anh một Giáng Sinh an-mạnh và như ý. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (21/12/2018): Đã nhận được  bài bút ký của anh. Cám ơn nhiều về sự hơp-tác đều-đặn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (21/12/2018): Cầu chúc chil nhiều may-mắn và bình-an. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (20/12/2018): Giải Nobel Y-Học sẽ đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghìa Điền

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (20/12/2018): Làng Huệ đợi thư trả lời. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính. Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (19/12/2018): Thơ của anh dự-định sẽ đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính. Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (19/12/2018): Đã nhận được thơ của anh . Chân-thành cám ơn  anh. Thân mến. Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (18/12/2018): Chân-thành cám ơn bài STQ. Sẽ liên-lạc riêng với anh.  Thân kính. Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (15/12/2018): Bài chị mới gửi chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp đăng vào dịp Sinh-Nhật. Chân-thành cám ơn chị. Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (14/12/2018): Cám ơn chị. Sẽ thông báo  khi nhận được tin của người giới-thiệu. Cầu chúc bình-an. Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (13/12/2018): Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (11/12/2018): Mừng nhận được tin anh. Sẽ liên-lạc riêng trong tuần này. Cầu chúc anh một Giáng Sinh an-khang và may-mắn. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (11/12/2018): Cám ơn anh đã gửi bài. Sẽ đăng sớm nhất khi có thể được. Có lẽ ngay trong tuần này. Kính chúc anh luôn an mạnh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (10/12/2018): Chân-thành cám ơn chị đã giới-thiệu. Rất hoan-nghênh. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (08/12/2018): Đã nhận được bài tùy bút của anh. Cám ơn anhị. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (07/12/2018):  Sẽ làm theo lời yêu-cầu của chị. Cám ơn chị. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (07/12/2018):  Đã nhận được thơ và truyện Viết Dươi Hiên Trăng. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (05/12/2018):  Cám ơn chị đã gửi bài. Kính chúc chị luôn an-mạnh.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (01/12/2018): Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn anh.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (01/12/2018): Đã nhận được bài của anh. Chuyến du-hành của anh chắc vui lắm. Sẽ liên-lạc riêng về chuyện Tuyển Tập sau. Chân-thành cám ơn anh, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trân Huy Sao (01/12/2018): Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài. Dự-định đăng khoảng đầu tuầni. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Chinh Nguyên/H.N.T.: (30/11/2018):  Sẽ làm như lời anh dặn. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (29/11/2018):  Đã nhận được bài Sử Thi Iliade (bài 25) . Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (28/11/2018):  Đã nhận được những bài thơ về Quê-Hương của anh. Làng Huệ dự-định đăng dần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (22/11/2018): Bài thơ Tạ Ân của anh tới thật đúng lúc. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (22/11/2018): Chân-thành cám ơn một bài thơ đầy tình cảm trong mùa lễ Tạ Ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (21/11/2018): Đã nhận được bài Giải-Đáp Y-Học của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Câu hỏi của một tác giả (15/11/2018)Làm thế nào để kiếm các truyện của tôi đã đăng trên Làng Huệ?

Trả lời:

Vui lòng vào Cổng Làng (trang chủ)
Vào mục Văn Học => Truyện => Truyện Trên Đồi Trăm Hoa => Vườn Hoa Bưởi 
Điền tên Tác Giả (bên trái)  xong bấm vào chữ Tác Giả (bên phải)
Sẽ thấy các bài muốn tìm

Thư gửi chị Chiêu Ánh (13/11/2018) Đã nhận được bài của chị. Trân-trọng cám ơn, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (12/11/2018) Cám ơn anh đã gửi bài bút ký Lên Fây. Dự-định sẽ đăng trong tuần. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi Quý Vị Độc-Giả(10/11/2018) Nhiều bài trong các chủ-đề của Làng Huệ nối với' youtube lâu ngày bị mât . Làng Huệ tạm đóng một số chủ-đề để chỉnh sửa  Chân-thành xin lỗi quý Độc Giả. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (10/11/2018) Sẽ cô gắng sẵn-sàng khi anh trở lại  Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (07/11/2018) Đã nhận được thơ và truyện của anh. Cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiều Ánh (07/11/2018) Đã nhận được thơ của chi. Chân-thành cám ơn chị. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T (04/11/2018) Bài của anh dự-định đăng trong trang HĐ vào tuần tới. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (04/11/2018) Đã nhận được thêm thơ của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Trần Thị Hiếu Thảo (02/11/2018) Lâu mới được tin. Cầu chúc chị luôn an-mạnh. Cám ơn chị đà gửi bài. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (01/11/2018) Chân-thành cám ơn sự giúp-đỡ của chị trên FB và cả bài vở. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (31/10/2018) Chân-thành cám ơn những bài thơ của anh. Sẽ có thư riêng sau.  Cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (30/10/2018) Đã nhận được truyện và thơ của anh. Sẽ dăng vào dịp cuối tuần.  Cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (29/10/2018) Cám ơn anh đã gửi bài về các nhân-vật trong dip lễ Halloween. Kính chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (28/10/2018) Đã nhân được bài thơ Qua Đèo Le. Chân-thành cám ơn anh về sự thường xuyên cộng-tác. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (25/10/2018) Đã nhân được thơ của chị. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (25/10/2018) Đã nhân được bài tản văn của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (24/10/2018) Đã nhân được bài đoản văn và thơ nhớ về Đàlạt. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (22/10/2018) Chân-thành cám ơn anh về cuốn Sổ Tay Y Học. Đây là quà tặng rât quý cho anh chị em của Làng Huệ. Sẽ chuyển đến từng người. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Sông Song (21/10/2018) Cám ơn sự giúp đỡ tích-cực của chị. Sẽ có thư riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (19/10/2018) Làng Huệ đã nhận được bài. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T(17/10/2018) Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài. Dự-định sẽ đăng vào khoảng đầu tuần. Cám ơn anh nhiều. Kính mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (17/10/2018) Đã nhận được bài của anh. Sẽ đăng trong tuần này. Cám ơn anh nhiều. Kính mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (17/10/2018) Cám ơn anh đã gửi bài biên-khảo. Sẽ đăng trong tuần. Kính mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (16/10/2018) Đã nhận được thêm thơ của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (16/10/2018) Cám ơn chị đã gửi bài đều-đặn và liên-tục cho Làng Huệ. Quý lắm. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (13/10/2018) Đã nhận được bài giới-thiệu sách: "VietNam, A History From Earliest Time To The Present của  Kiernan". Chân-thành cám ơn anh. Thân mến,  Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (12/10/2018) Bài của anh gợi nhớ tới một thành phố cao-nguyên không biết đến bao nhiêu. Nhớ vô cùng!  Chân thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (08/10/2018) Cám ơn chị đã gửi bài về. Cám ơn nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Xuân Thi (07/10/2018) Đã nhận được tranh và thơ của Xuân Thi. Cám ơn chị nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (05/10/2018) Cám ơn anh đã gửi tài-liệu song ngữ. Cầu chúc an-manh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (04/10/2018) Đã nhận được THU VỀ và VƠI ĐẦY KỶ-NIỆM. Cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (30/09/2018) Đã nhận được bài của chị. Sẽ đăng như dự-định. Cám ơn chị rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (30/09/2018) Đã nhân được bài y học của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (29/09/2018) Chân-thành cám ơn sự cộng-tác của anh. Đã nhân được thư và bài tham-luận. Rất mong có bài của anh đều-đặn. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Xuân Thi (27/09/2018) Thơ của chị sẽ đăng trong tuần này. Chúc chị luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (25/09/2018) Đã nhận được thơ của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (25/09/2018) Rất hân-hạnh được sự hơp-tác của anh. Bài của anh sẽ khởi đăng cuối tuần này. Chân-thành cám on anh. Thân kính, NHLD

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T (22/09/2018) Đã nhận được hai bài thơ của anh. Xin chân-thành cám ơn. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (22/09/2018) Cám ơn anh đà gửi bài giới-thiệu cuốn sách VNTS. Dự-định sẽ đăng vào cuối tuần. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (21/09/2018) Đã nhận được bài tản-văn của anh  Cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (20/09/2018) Đã nhận được thơ của anh  Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Võ Hương Phố (18/09/2018) Chân-thành cám ơn chị đã gửi bài bút ký viết trong dịp viêng thăm vùng Caribbean và Panama. Bài dự-định sẽ đăng trong tuần. Thân mến, NHLD

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (14/09/2018) Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài phiếm-luận. Sẽ đăng khoảng cuối tuần. Thân mến, NHLD

Thư gửi anh Trần Huy Sao (13/09/2018) Các bài trong mục truyện và thơ của Làng Huệ không có hình do các tác giả gửi về vì đã có hình nền chung. Các mục khác có thể có. Chân-thành cám ơn anh. Chúc anh luôn vui manh.Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền(13/09/2018) Bài y-học Chủng Ngừa HPV đề-phòng ung-thư dự-định đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (12/09/2018) Thơ của chị dự-định đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (12/09/2018) Đã nhận được bài của chị. Cám ơn chị nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư anh Huỳnh Kim Quang (10/09/2018): ... Đúng như vậy, nhà Phật nói các pháp (là chỉ cho tất cả mọi sự mọi vật trên đời này, gồm cả Phật Pháp) đều như bóng trong gương, trăng dưới nước. Nhìn thì thấy đó, song không thể nắm bắt, cho nên nói có cũng không đúng, mà nói không cũng chẳng nhằm. Vì vậy, trong Kinh Kim Cang, đức Phật phải dùng cách phủ định để chỉ bày Phật Pháp, mục đích là để cho chúng sinh không chấp trước vào một pháp thực hữu nào cả. .. 

Thư gửi anh Nguyên Giác (05/09/2018): Cám ơn anh đã gửi bài tiêu-luận viết về Bùi Giáng. Lời dần-giải đặc-biệt không giống bất cứ bài nào tôi được đọc. Sẽ đăng trong tuần. Cầu chúc anh luôn an-mạnh.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (03/09/2018): Bài giới-thiệu sách sẽ đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (30/08/2018): Sẽ liên-lạc riêng với anh. Chân-thành cám ơn sự đóng góp với Làng Huệ. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (29/08/2018): Cám ơn nhiều về bài thơ của anh. Dự-đinh đăng vào dịp cuối tuần. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (29/08/2018): Mừng anh trở lại với Làng sau một thời-gian vắng bóng. Bài của anh sẽ đăng vào dịp cuối tuần. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (28/08/2018): Chân-thành cám ơn sự đóng góp nhanh chóng của chị. Cầu chúc chị luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (26/08/2018): Đã nhận đươc bài vở của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm(20/08/2018): Cám ơn nhiều về sự đóng góp liên-tục và đúng lúc của anh. Cầu chúc an-mạnh và thành-công. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị  Quốc Tuyên (20/08/2018): Chân-thành cám ơn sự giúp đỡ và đóng góp của chị. Cám ơn nhiều lắm. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (19/08/2018): Bài chị gửi về muộn. Dự-định đăng tuần sau. Cám ơn chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (15/08/2018): Đã nhận thêm bài vở và tấm hình. Cám ơn anh nhiều. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T (15/08/2018): Đã nhận được thơ của anh. Dự dịnh đăng vào dịp cuốt tuần. Chân-thành cám ơn anh, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (15/08/2018): Cám ơn anh đã gửi bài bút ký Chuyến Thăm Duy Xuyên. Sẽ đăng vào ngày dự-định như thường lệ.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (15/08/2018): Cám ơn chị đã hỏi thăm và gửi thêm bài vở. Sẽ liên-lạc thêm sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Võ Hương Phố (15/08/2018): Đã nhận được bút ký của chị. Dự-dịnh đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn chị. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (09/08/2018): Đã nhận được thơ của chị. Cám ơn chị. Thân kinh, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (07/08/2018): Chân-thành cám ơn anh đã gửi thêm thơ. Cầu chúc an mạnh. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (04/08/2018): Đã nhận được bài Sử Thi Iliade Thi Ca Khúc XXII bài 23. Cám ơn anh nhiều. Dự-định đăng khoảng đầu tuần tới. Thân kíhh, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (02/08/2018): Đã nhận được bài của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du   

Thư gửi anh Minh Triết (02/08/2018): Cám ơn anh đã gửi bài. Mong anh gửi lại qua bản đính kèm (attachment) như điều-lệ. LH không chép bài trên trang mạng khác. Thân mến, NHLD   

Thư của anh Ngu Yên (01/08/2018): 

(...) Vẫn giữ vé trên tay. Mỗi người đến tuổi già đều phải có một chiếc vé, không khứ hồi. Sẽ gửi bài sau.

Trả lời: Điều cần là dù không quay lại nhưng hình ảnh nào đó của anh vẫn còn lại trong lòng mọi người. Thêm vào đó, anh không già. Ai vẫn còn sáng-tạo không biết ngừng nghỉ  thì không bao giờ có thể coi là già được. Thân mến, NHLD 

Thư của TS Trần Kiêm Đoàn (01/08/2018): 

(...) Chị Ái Hoa và anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ơi! Rất cảm ơn về những cảm nghĩ đẹp mà bằng hữu dành cho mình.
(...) Mong đây là những vòng hoa tinh thần rất đẹp của những người bạn tặng nhau  trong trong một thế giới nghệ thuật đầy màu sắc và hương vị. Trần Kiêm Đoàn

Thư gửi chị NVT (31/07/2018): Một số người nói tranh-đấu cho công-lý, tự-do và bình-đẳng nhưng lại muốn người khác làm theo ý mình, dành ưu-tiên cho riêng mình, không tuân-hành luật-pháp nơi cư-ngụ,... Chị có cho là đúng không? Chân-thành cám ơn chị đã góp ý. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh ChinhNguyên/HNT (25/07/2018): Bài thơ xướng-họa của anh dự-định đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh.Thân kính, Trầhĩn Nga Điền

Thư gửi anh Bùi Vô Tự (22/07/2018): Một bài thơ có được vài danh-từ Phật Giáo hay trích-dẫn được một dòng trong kinh-sách  chưa đủ gọi là một bài thơ Thiền cao-siêu đâu anh.

Có nhiều bài thơ không giúp ai nhìn thấy mặt trăng mà chỉ có những ngón tay chỉ trỏ. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (14/07/2018): Đã nhận thêm thơ. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (14/07/2018): Đã nhận thêm bài của anh. Cám ơn anh nhiều. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du 

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (11/07/2018): Chân-thành cám ơn anh đã gửi Sử Thi Iliade - thi ca khúc 21. Bài dự-định đăng trong tuần này. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (11/07/2018): Đã nhận được bài vở của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (08/07/2018): Chân-thành cám ơn anh đã gửi thêm bài vở. Sẽ có thư riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (08/07/2018): Đã nhận được tin anh. Cám ơn anh nhiều. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gởi anh Nguyên Phan (08/07/2018): Thưa anh Nguyên Phan, vui khi nhận được ca khúc Nếu Thời Gian của anh, vui nhiều vì anh còn nhớ đến Làng Huệ, vui hơn nữa khi biết anh vẫn còn sáng tác. Chúc anh Nguyên Phan an mạnh. Thân kính. Thiên-Anh

Thư gửi chị Ái Hoa (6/7/018):  Cám ơn quà của chị. Đã cố-gắng thực-hiện theo ý chị. Mong chị sớm phục-hồi để về cùng làm việc Làng với anh chị em. Xin bảo-trọng. Thân kính,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (6/7/018): Đã nhận được Biển Sau Mưa. Sẽ đăng trước bài nhận-định văn học. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (6/7/018):  Cám ơn sự đóng góp đều đặn từ lâu của anh cho Làng Huệ. Cái giao-tình anh em Tay Trái bao giờ cũng nồng-ấm lâu dài. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (6/7/018):  Sẽ làm theo lời anh dặn trong 1, 2 ngày. Cầu-chúc an mạnh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (6/7/018):  Giải-Oan Cơm Hến Huế dự định đăng vào đầu tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (6/7/018):  Cám ơn nhiều về món quà  cho anh và Làng Huệ. Quý lắm. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (6/7/018) Đã nhận được Mơ Hoa của chị. Chân-thành cám ơn. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị NTTĐ (5/7/018) Chuyện buồn không thể tránh mãi được. Hy-vọng những rủi-ro mau qua. Anh chị em ai cũng ngậm-ngùi và lo-ngại. Cầu mong chị an-mạnh. Thân mên, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (5/7/018) Đã nhận được thư và thơ của anh. Cám ơn anh nhiều lắm. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (4/7/018) Thư DP đến thật đúng lúc. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (4/7/018) Đã nhận được bài của anh. Cám ơn nhiều lắm. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du.

Thư gửi chị Chiêu Ánh (3/7/018) Mỗi trang mạng có những điều-lệ riêng. Những điều-lệ này không luôn luôn được sự đồng-ý của tất cả mọi người. May mắn hiện nay đã có hàng ngàn trang mạng tiếng Việt để độc-giả cũng như người viết bài chọn lựa.  Đồng-thời các trang mạng cũng có quyền giữ lập-trường của minh. Họ có lý-do của họ.

Mọi sự góp ý đứng-đắn cho Làng Huệ đều được đón nhận một cách tôn-trọng. Cám ơn chị rất nhiều.  Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (30/6/018) Đã nhận đươc Nỗi Lòng Tháng 7. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (30/026/018) Đã nhận đươc bài của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (27/026/018) Đã nhận đươc bài của chị. Dư-định đăng vào cuối tuần. Chân-thành cám ơn chị. Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (26/026/018): Cám ơn anh đã cho biết tin. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Yên Hà (22/06/2018): Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài tiểu-luận. Dự-đinh đăng trong tuần này. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh(19/06/2018): Cám ơn anh  đã gửi bài Ngô Thì Nhậm Đề Thơ Trên Bình-Phong Vua Quang- Trung. Kính chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

Thư gửi chị Nguyễn Quốc Tuyên (19/06/2018): Cám ơn chị nhiều. Tôi đi xa về nên liên-lac chậm. Xin lỗi chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (16/06/2018): Đã nhận được thơ của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (16/06/2018): Khi anh xuống núi sau cuộc du-hành thì chúng ta liên-lạc với nhau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (15/06/2018): Bài Thử-Nghiệm Liên-Hệ Sinh-Học Cha-Con sẽ đăng vào cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Tâm Thường Định (15/06/2018): Đã nhận đượck sách và quà tặng của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên (14/06/2018): Bài Nửa Hồn Hư Thực sẽ đã đăng vào thứ 6 tuần này. Bài đa ngôn-ngữ Cha Ơi nhận được hơi trễ, tuy nhiên LH sẽ cố-gắng đăng vào  cuối tuần trong dịp mừng ngày Nhớ Ơn Cha. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Võ Hương Phố (11/06/2018): Cám ơn chị đã gửi bài đúng lúc trong dịp mừng Ngày Nhớ Ơn Cha. Kính chúc chị luôn an-mạnh.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (10/06/2018): Đã nhận được bài của Tiểu Lão. Cám ơn đã gửi sách. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (10/06/2018): Đã nhận thêm bài vở của anh. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên/HNT (09/06/2018): Sẽ liên-lạc riêng với anh sau. Chân-thành cám ơn anh. Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (08/06/2018): Bài của chị dự-định đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn chị. Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (08/06/2018): Cám ơn chị đã gửi thư về đúng lúc. Sẽ liên-lạc riêng. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (07/06/2018): Đã được bài y-học của anh anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (30/5/2018): Đã nhận được quà tặng của anh. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền.

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyên (28/5/2018): Mừng nhận được sự góp mặt của anh trên Làng Huệ. Mong rằng sự hợp-tác trở thành lâu dài trên khía cạnh văn-chương và giáo-dục. Thân kính, Trần Nghĩa Điền.

Thư gửi anh Trần Huy Sao (24/5/2018): Đã nhận dược thơ tuần này của anh.
 Chúc anh thành-công trong tập thơ mà đề-tựa thật hay, âm-điệu tuyệt-vời. Thơ Trần Huy Sao viết dưới hiên trăng không phải chỉ có hình ảnh đẹp mà còn mang theo tình-cảm gắn bó của cả một đời người.Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (24/5/2018): Đã nhân được tho và bút ký. Cám ơn anh nhiều.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (23/5/2018): Mừng nhận được tin anh.  Chân-thành cảm tạ đã gửi bài.  TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi Duy Phạm (23/5/2018): Thơ anh tới đúng lúc. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Vũ Minh Ngọc (22/5/2018): May quá chúng ta đã liên-lạc được với nhau. Cả một thời xưa cũ như sống lại. Cám ơn rất nhiều về bài viết.  Cầu chúc an mạnh. TABTT, NXHQ

Thư gửi chị Hồng Thúy và chị Minh Giang (18/5/2018): Làng Huệ đã đăng Hẹn Hò Mùa Xuân của chị Hồng Thúy, và Hẹn Một Mùa Xuân của chị Minh Giang. Cũng đã khá lâu không nhận được thơ của hai chị, và truyện ngắn của chị Hồng Thúy. Rất mong nhận được sự đóng góp bài vở của hai chị thường xuyên hơn. Chúc chị Minh Giang và chị Hồng Thúy luôn an vui. Thiên-Anh.

Thư gửi chị Nguyễn Thị Thanh Dương (18/5/2018): Cám ơn chị đã gởi truyện và thơ. Rất mừng vì có thêm bài vở về Mẹ và Cha. Kính chúc chị an mạnh và đã có Một Ngày Của Mẹ thật hạnh phúc bên con cháu. Thiên-Anh.

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (17/05/2018): Đã nhận được bài của chị. Cám ơn nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Xuân Thi (17/05/2018):Đã làm như chị yêu-cầu. Cầu chúc luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (16/05/2018): Bài Lọc Máu Và Thận Nhân Tạo dự định đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Võ Hương Phố (14/05/2018):  Bài bút ký của chị dự định đăng vào ngày thứ tư tuần này. Chân-thành cám ơn chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (14/05/2018):  Đã nhận được bài bút ký của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Chương Hà (13/05/2018): Cám ơn anh Chương Hà. Gần năm nay tôi cũng chưa thăm lại mộ mẹ mình. Thơ hay ở cái ý, cái tình, cái lời chân thành như đang thưa chuyện cùng mẹ. Thân kính, Thiên-Anh

Thư gửi chị Võ Hương Phố (06/05/18):  Bài chị gửi về đúng với thời-gian của chủ-đề. Chân-thành cám ơn chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh-Triết (09/05/18): Mới nhận được thêm bài vỏ anh. Việc gửi bài như thế tiện cho Làng Huệ sắp xếp. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

 Mẹ ---2018

Hướng về Ngày Nhớ Ơn Mẹ
13/05/2018

 

Thư gửi anh Minh-Triết (06/05/18):    Đã nhận được 2 bài bút ký của anh. Sẽ đăng và có thư riêng sau. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Admin HX (05/05/18): Cám ơn chị đã viết bài giơi thiệu tranh  của họa sĩ Trần Thuận. Không ngờ họa sĩ đã hoàn thành được nhiều bức tranh đến thế. Cầu chúc an mạnh và nhiều thành công. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (02/05/18): Làng Huệ hân-hạnh nhận được sự hơp-tác của anh. Mong rằng sự hợp-tác này trở thành lâu dài. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Dud

Thư gửi chị Chiêu Ánh (01/05/18): Đã nhận được thơ của chị.  Chân-thành cám ơn chị, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (30/04/18): Đã nhận được Sử Thi Iliade bài 21. Dự-định đăng trong tuần. Chân-thành cám ơn anh, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (30/04/18): Đã nhận được thơ của anh. Cám ơn anh rất nhiều. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

Thư gửi anh Trần Huy Sao (25/04/18):  Đã nhận được bài Hương Tình anh gửi. Bài thơ chan-chứa tình nghĩa, ngậm-ngùi. Người đa-cảm có thể chêt đuôi trong dòng thơ của anh. Đọc vài lần mà vẫn muốn đọc lại. Cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

 

E m về bụi phấn hoa cay mắt
dụi hoài không thấy lại ngày xưa

 

 

Giỗ Tổ Hùng-Vương

Giỗ Tổ Hùng-Vương
10-03 Âm Lịch
25-04-2018

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T (23/04/18):   Đã nhận được thơ của anh. Sẽ bắt đầu đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (23/04/18):  Cám ơn anh đã gửi bài Giải-Đáp Y-Hoc. Bài sẽ đăng trong tuần. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Sông Song (20/04/18):  Cám ơn chị nhiều về những bài thơ gửi về. Sẽ liên-lạc thư riêng sau. Cầu chúc như ý và an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (18/04/18):  Đã nhận được bài viết  về tình bằng hữu trong tháng tư. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (15/04/18):  Cám ơn chị đã gửi bài sớm hơn dự-đinh. Như vậy làm việc đăng bài dễ-dàng hơn vì có thêm thời-gian. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (12/04/18): Chân-thành cám ơn những bài thơ của anh. Đây là món quà đặc-biêt. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (12/04/18): Đã nhân được bài thơ "Bay Đêm" của chị. Cám ơn chị nhiều . Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Xuân Thi (12/04/18): Cám ơn bức tranh của họa sĩ. Cám ơn bài thơ vui của người thơ. Dự-đinh đăng vào dịp cuối tuân. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T(10/04/18): Bài Tiểu-luân của anh sẽ đăng vào dịp cuối tuân. Cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Nguyễn Quốc Tuyên (10/04/18): Đã nhận được bài vở của chị. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (09/04/18): Xin chân-thành cám ơn giáo-sư đà chia sẻ thông-tin. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (08/04/18): Chị dịch chữ Mạt Vận là Hết Thời sát nghĩa và khá chính-xác. Cám ơn chị nhiều. Có việc nhờ chị trong tháng tư này. Sẽ liên lạc sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (04/04/18): Đã nhận bài biên-khảo Ngô Thời Nhậm Cúc Thu Bách Vịnh của anh. Cám ơn anh nhiều Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (03/04/18): Đã nhận được truyên ngắn của anh  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (01/04/18): Cám ơn chị đã gửi bài. Sẽ đăng như dự-định. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh TĐH (01/04/18):Đã nhận được thư trả lời của anh  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghìa Điền

Thư của chị Hồ Thủy Thủy (28/03/18):Em đã giới thiệu video tranh thơ nhạc  lên fb hơn tuần nay rồi anh à!
Ngày 24/3 vừa rồi em có vô SG dự đêm kỉ niệm 1 năm ngày mất của anh Ngô Đình Long đó anh! Em đã giới thiệu lại bài TGST qua giọng ngâm của anh NĐL lên fb cho mọi người cùng nghe lại...

Thư gửi TS Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh (27/03/18) :  Cám ơn anh đã gửi tiếp bài chuyển-ngữ Sử Thi Illinade - Thi-hào Homere  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (27/03/18):Đã nhận được bài tiểu-luận của anh. Chân-thành cám cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T(23/03/18):Đã nhận được thơ của anh. Dự-định sẽ đăng vào cuốt tuần. Cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (22/03/18):  Đã nhận được thêm một bài thơ viết dưới hiên trăng của anh. Bài thơ nhiều ngậm-ngùi và đầy tình nghĩa trong đoạn đường đã qua. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Ngày Đầu Xuân tại USA

Ngày Đầu Xuân tại Hoa-Kỳ
20-03-2018

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (19/03/18) Mừng nhận được thư anh. Thời-tiết bên nhà ra sao? Có người kể cho nghe về cây ngô đồng. Anh có giờ viết về cây cỏ đất thần-kinh không? Sẽ có thư riêng sau. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (15/03/18):  Đã nhận được bài của anh. Sẽ đăng như dự-trù. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Duy Phạm (11/03/18) Chân-thành cám ơn anh đã gửi thêm thơ. Cầu chúc thành-công và an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (09/03/18) Đã nhận được thêm bài vở của chị. Cám ơn chị nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (07/03/18) Đã nhận được bài tiểu-luận của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (07/03/18) Cám ơn anh đã gửi thơ về. Sẽ đăng vào ngày thứ 6. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Anh (05/03/18) Đã nhận được thư và thơ của chị. Cám ơn chị. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (03/03/18) Chân-thành cám ơn chị đã góp tay cho Làng Huệ. Sẽ liên-lạc riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Xuân Thi (27/02/18) Đã nhận được thư. Sẽ liên-lạc riêng sau. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (26/02/18) Bài y-học của anh sẽ đăng vào dịp đầu tuần. Chân-thành cám on anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (23/02/18) Những ngày đâu năm đã nhanh chóng qua đi. "Bài Hết Tết" gửi về đúng lúc. Cám ơn anh nhiều. Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (23/02/18) Cám ơn tình cảm đặc-biệt của anh. Bài sẽ đăng dần.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (14/02/18) Đã nhận được bài mới. Cám on chị nhiều.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (13/02/18) Thơ và truyện của anh sẽ đăng vào những ngày Tết đầu năm. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Chúc Mừng Năm Mới

 hoa-dao-8

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T(09/02/18):  Thơ của anh sẽ đăng vào dip kỷ-niệm chiến-thắng Đống Đa. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

 

Thư gửi anh Trần Huy Sao(08/02/18)  Bài của anh dự-định đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

 

Thư gửi ông Táo Mỹ Gốc Việt(07/02/18)  Sớ của ông tâu lên Thượng Đế những việc xẩy ra trong năm Đinh Dậu đã gửi về đúng ngày (23 tháng chap âm lịch - 07/02/18) dương lịch). Chân-thành cám ơn ông

Thư gửi anh Duy Phạm(3/02/18)  Đã nhận được Thơ DP. Cám ơn nhiều lắm. Thơ tới trong lúc mong đợi. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (31/01/18) Chúc chị luôn an mạnh. Đã nhận đươc bài. Cám ơn chị nhiều.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (29/01/18) Cám ơn anh đã gửi bài. Dự-định đăng vào cuối tuần. Mong nhận thêm bài mới.  Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (28/01/18) Lâu mới nhận được tin anh. Đã nhận được bài của anh. Cám ơn anh nhiều. Cầu chúc an-mạnh Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (28/01/18): Đã nhận được bài của anh.  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (21/01/18): Cám ơn chị đã gửi bài. Dự-định đăng vào cuối tuần. Cám ơn chị rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (20/01/18): Đã nhận bài của anh. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (20/01/18): Bài Y Học: Hiến Nội-Tạng của anh dự-định đăng vài đầu tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, TNĐ 

Thư gửi anh Trần Huy Sao(17/01/18): Tho anh sẽ đăng vào thứ 6 trong tuần như thường lệ. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, TNĐ 

Thư gửi chị Chiêu Ánh(14/01/18): Đã nhận được bài của chị. Xin chân-thành cám ơn. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du 

Thông-báo
(15/01/18)

Ngày 20 tháng 1 năm 2018 từ 10:00 PM đến 6:00 AM EST(giờ USA) hãng cho thuê server Làng Huệ sẽ điều chỉnh hệ-thống điện của họ. Trong khoảng thời-gian này, khách vào mạng Làng Huệ có thể gặp trở ngại. 

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T (14/01/18):  Mối Tình Xa Xưa đã đăng trên Làng Huệ. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (11/01/18):  Xin chị vui lòng gủi bài vào ngày thứ tư trong tuần nếu có thể được. Chân-thành cám ơn chị . Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (10/01/18):  Đã nhận được bài của anh. Dự-định đăng vào cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Duy Phạm (09/01/18):  Đã nhận được thơ viết dưới hiên trăng của anh. Dự-đinh đăng vào ngày thứ 6. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Duy Phạm(07/01/18): Đã nhận được thơ của anh. Cám ơn nhiều lắm. Cầu chúc an-mạnh và may-mắn Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh(06/01/18): Đã nhận được Cúc Thu Bách Vịnh, Phan Huy Ích. Chân-thành cám ơn anh. Bài dự-định đăng khoảng đầu tuần Thân kính, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi chị Sông Song(06/01/18): Đã nhận được thơ của chị. Cám ơn nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (06/01/18): Tuần này, Làng Huệ nhận được bài của chị hơi trễ. Sẽ cố-gắng thu-xếp. Thân kính, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn(04/01/18): Đã nhận đươc món  quà tinh-thần rất quý gửi tặng. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (04/01/18): Đã nhận được sách của anh. Chân-thàng cám cám ơn. Sẽ liên-lạc riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (02/01/18): Cám ơn lá thư đầu năm của chị. Kính chúc chị luôn an-mạnh và nhiều sự như ý , Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

 

chuc mung nam moi 2016

Ly Rượu Mừng (đồng ca) --- Phạm Đinh Chương 
Khúc Hát Thanh-Xuân (Ái Vân) --- Johann Strauss
Bến Xuân (Cao Minh) --- Văn Cao
Chúc Xuân (Lữ LIên, Trường Duy, Hoàng Long) --- Ban AVT 
Ông Đồ (Hoàng Oanh) --- Vũ Đình Liên  (thơ)
Chúc Tết (Ngọc Huyền, Kim Tử Long) --- Minh Tâm, Viên Hoàng (vọng cổ)
Happy New Year (Nat King Cole) --- Gordon Jenkins 
Ray Of Light (Mandonna) --- Mandonna