Thư Tín Làng Huệ
2019

http://langhue.org

oOo 

Thư gửi TS Trân Kiêm Đoàn (30/12/2019): Cám ơn anh đã gửi bài Hát Nói Mừng Năm Mới. Đây là bài hát nói đầu tiên mà Làng Huệ nhận đượcThân kính.

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (29/12/2019): Đã nhận được bài mới của anh. Chân-thành cám ơn. Thân kính.

Thư gửi chị Chiêu Ánh (27/12/2019): Cám ơn chị đã gử bài. Cầu chúc chị luôn an-manh. Thân kính.

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (24/12/2019): Đã nhậb được bài của anh. Chân-thành cám on và kính chúc anh an-manh. Thân mến.

Thư gửi anh Phạm Hùng (23/12/2019): Cám ơni anh rất nhiều. Đã nhận được thư. Thân kính.

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (23/12/2019): Phiền anh gửi lại bài Chuyện Cũ. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính

Thư gửi anh ChinhNguyen/HNT (21/12/2019): Cám ơn anh đã gửi bài cho dịp Giáng Sinh. Thân kính.

Thư gửi anh Trần Huy Sao (19/12/2019): Cám ơn anh đã gửi bài.  Cầu chúc anh luôn an-mạnh.Thân mến.

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (19/12/2019): Đã nhận bài của anh. Chân-thành cám ơn.Thân mến.

Thư gửi anh Minh Triết (17/12/2019): Đã nhận được ý-kiến và bài vở của anh. Chân-thành cám ơn.Thân mến.

Thư gửi chị Sông Song (15/12/2019): Xin chia buồn cùng chị.
Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Thân mến.

Thư gửi anh Trần Huy Sao (12/12/2019): Đã nhận đươc thư và thơ của anh. Chân-thành cám ơn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh.Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (11/12/2019):  Bài gửi bị trục-trặc kỹ-thuật qua thư. Mong anh gửi lại. Thân mến.

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (11/12/2019):  Đã nhận được bài  biên-khảo của anh. Xin  chân-thành cám ơn. Thân mến.

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (09/12/2019):  Đã nhận được bài của chị. Chân-thành cám ơn. Thân mến.

Thư gửi anh Yên Hà (08/12/2019):  Cám ơn anh đã gửi bài bút ký về rượu vang. Tôi không phải là người mê rượu nhưng vẫn thích đọc bài của anh. Thân kính

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (05/12/2019):  Đã nhận được bài tiểu luận của anh. Cám ơn anh. Thân kính

Thư gửi anh Trần Huy Sao (04/12/2019):  Cám ơn  món quà ươm trăng hàng tuần của anh. Chúc anh luôn an-mạnh. Thân mên

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (04/12/2019):  Đã nhận được bàivở của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mên

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (29/11/2019):  Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn. Thân kính

Thư gửi anh Duy Phạm (29/11/2019):  Chân-thành cám ơn đã gửi bài. Cầu chúc an mạnh. Thân mến 

Thư gửi anh Trần Huy Sao (28/11/2019):  Vâng trời bây giờ trở lạnh nhưng nhận được thư anh cũng thấy ấm. Cám ơn anh. Thân kính

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (26/11/2019):  Đã nhận được loạt bài biên-khảo của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (21/11/2019):  Đã nhận được bài thơ song ngữ.  Cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi anh Trần Huy Sao (21/11/2019):  Cám ơn những lời thân thân tình và cả những dòng thơ viết dưới Hiên Trăng. Thân mến

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (19/11/2019):  Đã nhận bài Y Học của  anh.  Chân-thành cám ơn. Thân kính

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (12/11/2019):  Đã nhận bài của  anh.  Xin chân-thành cám ơn. Thân kính

Thư gửi anh Đỗ Anh Tuyến (12/11/2019):  Đã nhận được thơ của anh.  Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (11/11/2019):  Đã nhận được thơ và tản-văn của anh. Xin chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T (11/11/2019):  Sẽ có thư riêng gửa anh sau. Thân mến

Thư gửi chị Chiêu Ánh (08/11/2019):  Đã nhận được thơ của chị  Chân-thành cám ơn. Kính chúc chị an-mạnh. Thân mếnddđ

Thư gửi anh Trần Huy Sao (06/11/2019):  Cám ơn anh đã gửi bài đăng vào dịp cuối tuần. Chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (04/11/2019):  Đã nhân được thơ của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (03/11/2019):  Đã nhân được thư anh  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi anh Duy Phạm (02/11/2019):  Đã nhân được thơ. Chân-thành cám ơn anh  Cầu chúc an-manh

Thư gửi anh Trần Huy Sao (30/10/2019):  Mừng khi nhận được thư anh. Nơi tôi ở  trời đã lạnh. Lá thu muôn mầu rực-rỡ nhưng không co hiên trăng thơ mộng như  tại SD. Chân-thành cám ơn đã gửi bài..

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (30/10/2019):  Đã nhận được bài tiểu-luận của anh. Xin chân-thành cám ơn. Thân kính 

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (26/10/2019):  Chân thành cám ơn anh đã gửi tranh về "triển-lãm" trên Làng Huệ. Hân-hạnh đón nhận những bức tranh đá Bẩy Núi của anh. Thân kính 

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (26/10/2019):  Chân thành cám ơn anh đã gửi bài. Thân kính .

Thư gửi chị Chiếu Ánh (26/10/2019):  Mừng chị trở lại với Làng Huê. Cầu chúc chị luôn an-mạnh

Thư gửi anh Đỗ Anh Tuyến (25/10/2019):  Chào mừng anh góp mặt với Làng Huệ. Thơ anh dự-đnh đăng vào ngày thứ 7 tuân này. Chân-thành cám ơn anh.

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T (24/10/2019):  Dụ-định sẽ đăng thơ anh vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh.

Thư gửi anh Trần Huy Sao (23/10/2019):  Chân-thành cám ơn đã gửi bài đều-đặn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh.

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (22/10/2019):  Cám ơn món quà văn-nghệ anh gửi. Quý lắm. Cầu chúc an-mạnh.

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (21/10/2019):  Đã nhận được bài tường thuật của anh. Chân-thành cám ơn anh.

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (21/10/2019):  Đã nhận được thơ và tranh đá nghệ-thuật Bẩy Núi. Sẽ có thư riêng sau. Chân-thành cám ơn anh.

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (21/10/2019):  Đã nhận được bài của anh. Dự-định sẽ đăng trong tuần. Chân-thành cám ơn anh

Thư gửi quý trưởng Tôn Thất Sam, Nguyễn Xuân Trọng-Hoàng, Trần Đức Huấn (17/10/2019):  Chân-thành cám on quý trưởng đã cho biết tin sự ra đi của trưởng Vũ Anh Tuấn. Thân kinh,  HĐ LH

Thư gửi chị Sông Song (13/10/2019):  Đã nhận được thư. Cám ơn chị nhiều. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (13/10/2019):  Cám ơn sự rông rãi và tế-nhị trong lối cư-xử. Trưởng LHU đã nhận được sách, Bài của anh dự-định đăng vào thứ 7 tới. Cám ơn nhiều. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (09/10/2019):  Làng Huệ hân-hạnh nhận được sự cộng-tác của anh. Kinh chúc anh luôn thành-công và an-mạnh. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (06/10/2019):  Làng Huệ đã nhận được bài tản-văn và thơ. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (05/10/2019):  Bài tiểu luận sẽ đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (04/10/2019):  Bài thơ rất khởi-sắc. Cám ơn chị nhiều. Sẽ chuyển lời tới người Dưới Hiên Trăng. Thân mến,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi tr Trần Đức Huấn (04/10/2019): Cảm-động khi nhận được thư trưởng. Mong có một ngày anh em chúng ta tái-ngộ, Mong trưởng luôn an-mạnh. TABTT, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (03/10/2019):  Cám ơn Nỗi Nhớ Tháng 10 và Vọng Cố Hương. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du 

Thư gửi anh Duy Phạm (03/10/2019): Đã nhận được thư và thơ của anh.Cám ơn nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (01/10/2019): Chân-thành cám ơn bài thơ tràn-đầy ánh trăng. Đẹp lắm. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (01/10/2019):Cám ơn bài giới-thiệu về một tác-giả có những vần thơ đặc-biệt. Cầu chúc anh luôh an-mạnh và thành-công  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi trưởng Lê Hữu Uy (30/09/2019):  Rât mừng nhận được tin và bài vở của trưởng. Sè đăng trong thời-gian sơm nhất. Cầu mong trưởng luôn an-mạnh  TABTT, NHLD.

Thư mời tham-dự chương-trình Có Mặt Cho Nhau 2 của TS Bạch Xuân Phẻ (28/09/2019):  

 
THƯ MỜI
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý cư sĩ, và quý đồng hương,
Kính thưa quý Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT và giới trẻ xa gần,
 
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
 
Buổi sinh hoạt này gồm có các tiết mục như sau:
1. Book Fair Ra Mắt Sách của NXB Lotus Media, Inc., Hương Tích Phật Việt, Viet Ananda Foundation, Hoa Đàm, Lotus Media, Tủ Sách Phổ Hoà, etc... trong đó có tác phẩm của Thầy Như Điển, Thầy Từ Lực, Thầy Nguyên Tạng, Thầy Thiện Long (Hàn Long Ẩn), cư sĩ Thiện Quả, Nguyên Giác, Nguyên Minh, Như Hùng, Vĩnh Hảo, Trần Kiêm Đoàn, Trần Trung Đạo, Nguyễn Hoàng Lãng Du, Tâm Thường Định, v.v…
2. Panelists: Chia sẻ thao thức và kinh nghiệm hoằng pháp (Thượng tọa Thích Thiện Long, Đại đức Thích Pháp Cẩn, Cư sỹ Thiện Quả, Nguyên Minh, Nguyên Thọ, Nguyên Toàn, Tâm Thường Định và quý cư sĩ hiện tiền).
3. Publishers: Giới thiệu các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California
4. Practices: Phần thực tập Chánh niệm sẽ được xen kẽ trong chương trình. Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức, quý vị cư sĩ, và đồng hương; quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cùng các bạn trẻ hoan hỷ dành ít thì giờ đến để CÓ MẶT CHO NHAU 2. Sự hiện diện của quý Thầy Cô và quý vị là động lực lớn, là đạo tình đầm ấm, và là tấm lòng quý giá trên đời dành cho nhau. Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin email về Htr. tamthuongdinh@gmail.com; Cell: (916)-607-4066 hoặc cư sĩ Thiện Trí (408) 218-0747. Nếu ủng hộ tịnh tài, xin Venmo @PheBach hoặc PayPal @tamthuongdinh. Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.
Thay mặt Ban Tổ Chức Htr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ Htr. Tâm Định - Nguyễn Xuân Hiệp


Chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của:
 
1. Chùa Kim Quang; Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,
2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và đơn vị GĐPT Thiện Tâm
3. Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Viet Ananda Foundation
4. Liên Phật Hội, Bodhi Media, Asian World Media
5. Viet Cali Today, Nguyệt San Chánh Pháp
6. Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation
7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC
                            
Sacramento, September 12th, 2019
 
 
Chương trình tại Thư viện Tully

2:00 PM - 2:30PM --- Tiếp đón / Greetings and snacks
2:30 PM - 3:00PM --- Triển lãm sách / Book tours 
3:00 PM - 3:15PM --- Giới thiệu và những phút lắng lòng / Introduction and practice of mindfulness
3:15 PM - 4:00PM --- Giới thiệu các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California. / Introduction of Vietnamese Buddhist Publishers
4:00 PM - 4:15PM --- Giải lao / Break
4:15 PM - 5:15PM --- Panelists - Chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp / Sharing experiences about bringing mindfulness and Dharma to others
5:15 PM - 5:45PM --- Giao lưu và ký tặng sách / Book signing 
5:45PM  --- Hoàn mãn / Let it be. 
 
 ***

Thư gửi anh Trần Huy Sao (24/09/2019):  Chân-thành cám ơn đã gửi bài hàng tuân. Cầu chúc anh luôn an-manh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền 

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (23/09/2019):  Bài của anh là những giọt nắng ấm trong mùa đông giá lạnh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du 

Thư gửi anh TQT (22/09/2019):  Cám ơn lá thư lịch-sư và nhã-nhặn của anh. Có lẽ anh cũng đồng ý mỗi người trong chúng ta làm được gì cho ai thì làm. Nghĩ tới điều tốt của người hơn là những thiếu sót nêu có của họ (nếu có). Mong có dịp liên lac với nhau nhiều hơn.  Chúc anh thành công. Thân mến, NHLD  

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (20/09/2019):  Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài tiểu-luân Thắp Ngọn Nến Nhỏ Với Tấm Lòng To. Thân mến, NHLD

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (20/09/2019):  Cám ơn anh đã gửi Several Paths Of A Lonely Road, Dự-định đăng vào cuôi tuần. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao(19/09/2019):  Hân-hạnh nhận được bài thơ mới nhất vào dịp Trung Thu viết dưới Hiên Trăng. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (18/09/2019):  Đã nhận thêm bài ủa  chị. Cám ơn nhiều.  Chúc chị luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (15/09/2019):  Đã nhận thêm bài vở của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du  

Thư gửi chị Sông Song (13/09/2019):  Cám ơn nhiều về sự hỗ-trợ của chị. Đã nhận được bài. Thân chúc chị luôn an-mạnh. Nguyễn Hoàng Lãng Du  

Thư gửi một độc giả (12/09/2019):  Cám ơn chị đã cho biết ý kiến. Số người biết luật làm thơ thì nhiều, số người làm được thơ hay thì hiếm. Thường thì ai cũng nghĩ là mình làm thơ hay cả. "Tòa Soạn" có nhận định của mình. Không ai nên tự-tôn thái-quá coi thường người làm thơ khác. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Giác (12/09/2019):  Cám ơn anh đã tích-cực tiếp sức. Quý lắm! Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (06/09/2019):  Tôi cảm-động khi đọc bài thơ của anh trong bối-cảnh mẹ và truyện cổ-tích. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến,Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (06/09/2019):  Đã nhận được bài viết vê y-học của anh. Sẽ đăng vào dịp cuố tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (05/09/2019):  Cám ơn anh đã gửi bài tường-thuật.Sẽ đăng trong tuần. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T (03/09/2019):  Cám ơn anh đã gửi thơ. Bài thơ làm người đọc như tôi xúc-động và ngậm-ngùi.  Sẽ có thư riên sau. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Duy Phạm (02/09/2019):  Đã nhận được thêm bài.  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (31/08/2019):  Đã nhận đước Sử Thi Odyssée (bài 8) của anh.  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (29/08/2019):  Chân-thành cám ơn sự đóng góp đều đặn của anh. Sẽ có thư riêng sau. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Sông Song (29/08/2019):  Cám ơn sự trả lời mau chóng của chị. Cầu chúc may-măn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh(27/08/2019):  Đã nhân được bài Sử Thi của anh. Sẽ tiếp tục đăng trên Làng Huệ. Cám ơn anh. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (24/08/2019):  Bài thơ Thu Lạnh sẽ đăng trong dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (22/08/2019):  Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (20/08/2019):  Cám on anh hỏi thăm và gửi bài. Sẽ đăng vào dịp cuối tuần. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư của ông Đỗ Khanh (18/08/2019):  
Thưa quý ông,Cách nay vài ngày, tôi gặp một bạn cũ ở VN. Sau nhiều năm mới gặp lại nhau vì bạn đi trước và tôi cùng gia đình đi sau nhưng chúng tôi cùng có thời gian tạm trú ở Mã Lai.

Giờ đầu hai thứ tóc (phải nói là 1 mới đúng vì chúng tôi đều đã ngoài 70) ôn lại những ngày ở VN và những ngày tạm trú ở Mã Lai dù chúng tôi không đến cùng đảo. Bạn đến Bidong còn tôi đến Tengah.
Hôm nay, tình cờ đọc được bài
Christmas In Pulau Tengah Refugee Camp (1980)
Tác-Giả: J. B. Hồ 
đã làm cho bản thân tôi nhớ lại rất nhiều thời gian ở Pulau Tengah, đặc biệt là có thể tôi và tác giả có thể gặp nhau hàng ngày trên đảo vì tôi đến đảo sau tác giả khoảng 2 tuần (tôi đến Mã Lai ngày 5-Jan-1981 và đặt chân lên đảo ngày 7-Jan-1981)
Tôi và có lẽ tác giả ở đảo không lâu, gia đình tôi chỉ ỏ đảo vỏn vẹn 2 tháng sau đó về trại chuyển chuyển tiếp và ngày 5-April-1981 chúng tôi định cư tại Úc.
Nếu quý ông có dịp gặp gỡ tác giả, xin chuyển hộ tôi lời cám ơn chân thành về bài viết.
Đa tạ, Khanh

Trả lời: Chân thành cám ơn ông. Thư của  ông đã chuyển tới tác giả . 

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (17/08/2019):  Đà nhận được bài mới của anh. Chân-thành cám ơn. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Phạm Hùng (17/08/2019):  Chân-thành cám ơn đã gửi bài về kịp giữa lúc đang mong bài của anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi anh Minh Triết (17/08/2019):  Đã nhận được bài tản văn của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (17/08/2019):  Cám ơn bài thơ gửi về trong mùa Ngâu. Chúc mọi việc được như ý. Thân mến, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (15/08/2019): Bài của anh gửi về vừa kịp đăng trong dịp lễ Vu-Lan. Chân-thành cám ơn anh.  Thân mên, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư gửi anh  Trần Huy Sao (14/08/2019): Thơ của anh sẽ đăng vào dịp cuối tuần. Chân-thành cám ơn anh.  Thân mên, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Yên Hà (11/08/2019): Đã nhận được bài hồi ký của anh. Sẽ đăng vào đầu tuần. Chân-thành cám ơn anh và cầu chúc anh sớm hoàn-toàn phục-hồi, Thân mên, Nguyễn Hoàng Làng Du

Thư của anh Vũ Hạ (08/08/2019): ...Vậy là anh Trần Nghĩa Điền đã nhận CD rồi. Yên tâm. Cuối tháng 3/2020 Trúc Tiên sẽ cùng bạn hữu trình bày vở nhạc kịch ĐCTT Kiều tại Paris. Mong rằng sẽ được khán giả tiếp tục hoan nghênh (nhạc kịch Lục Vân Tiên thành công rực rỡ, trên mong đợi) ....Vũ Hạ

Trả lờiChân-thành cám ơn anh đã gửi CD LỤC VÂN TIÊN Tiếng Hát Trúc TiênChúc anh chị tiếp tục thành-công  Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (06/08/2019): Cám ơn anh đã gửi bài . Sẽ đăng vào tuần tới. Cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (06/08/2019): Đã nhận được thư và thơ của chị. Cám ơn chị nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (04/08/2019): Cám ơn anh đã gửi Sử Thi Odyssee (bài 7) của thi hào Homère Sẽ đăng tiếp trên Làng Huệ. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (03/08/2019): Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị HTT (31/07/2019): Đã nhận được bài của chị. Chân-thành cám ơn. Cầu chúc mau bình-phục. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (30/07/2019): Cam ơn anh đã gửi thêm bài.Nhiều bài của anh giúp người khác có cái nhìn rộng hơn về thơ văn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (27/07/2019): Đã nhận được bài của anh . Xin chân-thành cám ơn. Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (26/07/2019): Chân-thành cám ơn anh. Bài dự-định đăng vào tuần tới trong mục Thơ Đa Ngôn-Ngữ. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (24/07/2019): Đã nhận được bài của anh tới đúng lúc. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (22/07/2019): Đợi thêm bài của anh. Nhờ anh chuyển sách cho các ông BVN và NTK. Cám ơn anh. Thân mến, NHLD

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (18/07/2019): Đã nhận được loạt bài Odyssée, văn hào Homère của anh. Sẽ đăng dần. Chân-thành cám ơn. Thân mến, NHLD

Thư gửi anh Trẫn Huy Sao (17/07/2019): Đã nhận được bài  vở của anh. Chân-thành cám ơn. Sách có lẽ tới chậm vì gửi book rate. Sẽ gửi lại priority mail nếu mất.Thân kinh, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị TLN (17/07/2019): Cám ơn ý-kiến đóng góp. Vâng, ngoài chị ra, nhiều người nghĩ anh chị em trong LH đều rảnh. Mừng có dịp nói chuyện với chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị HTT (15/07/2019): Chân-thành cám ơn chị đã tiếp tay dù sắp đi giải-phẫu. Quý lắm.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (14/07/2019): Chân-thành cám ơn anh đã gửi thêm bài.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Nguyên Giác (09/07/2019): Đã nhận được bài viết về PD.  Chân-thành cám ơn anh.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (09/07/2019): Cám ơn lời hỏi thăm của anh. sẽ có thư riêng.  Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (07/07/2019): Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (04/07/2019): Đà nhận được thêm bài vở của anh giữa lúc đang mong đợi. Chân-thành cám ơn.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Câu hỏi của một tác giả (04/07/2018)Làm thế nào để kiếm các bài của tôi đã đăng trên Làng Huệ?

Trả lời:

Trước hêt nên biết THƠ của anh thường được để trong thư viện Trong Vườn Hoa Bưởi và TRUYỆN để trong thư viện Vươn Hoa Bưới, các bài tản-văn để trong thư viện Bút Ký

Sau đây là thí dụ để tìm các bài thơ của anh

Vào Cổng Làng (trang chủ)
Vào mục Văn Học => Thơ => Thơ Trên Đồi Trăm Hoa => Trong Vườn Hoa Bưởi 

Điền tên Tác Giả (bên trái)  xong bấm vào chữ Tác Giả (bên phải)
Sẽ thấy các bài muốn tìm 

Thư gửi anh Trần Huy Sao (04/07/2019): Chân-thành cám ơn những thịnh-tình của anh. Thật là điều chân quý. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (01/07/2019): Đã nhận được đoản văn của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (30/06/2019): Bài giới-thiệu nhà thơ Xu Lizhi dự-định sẽ đăng khoảng hai tuần đầu tháng 7. Cám ơn anh nhiều. Kính chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh PKK (30/06/2019): Cám ơn lời góp ý của anh nhưng Làng Huệ chưa thực-hiện được vì không đủ nhân-lực. Chúng tôi không thể đánh thay tác-giả được. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (27/06/2019): Cám ơn anh đã gửi bài. Anh gửi rất đều dặn. Kính chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (27/06/2019): Đã nhận được thơ anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Chinh Nguyên/HNT (20/06/2019): Đã nhận được bài anh gửi . Tôi mới về lại LH. Sẽ có thư riêng sau. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (20/06/2019): Đã nhận được bài thơ của anh Chân-thành cám ơn anh. Sẽ có thư riêng Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (20/06/2019): Đã nhận được 2 bài anh gửi. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (20/06/2019):  Sẽ làm theo lời chị dặn. Cám ơn chị đã gửi bài. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (12/06/2019): Đã nhận được bài thơ anh gửi. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (12/06/2019): Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài đều đặn hàng tuần.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Thu-Lê (07/06/2019): Hy-vọng mỗi tháng đều có bài của chị. Cám ơn chị nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiều Ánh (05/06/2019): Đã nhận được bài của chị. Dự-định đăng vào cuôi tuần. Kính chúc chị an mạnh. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (05/06/2019): Đã nhận được thơ của anh. Dự-định đăng trong tuần. Chân-thành cám ơn anh.
Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (03/06/2019): Mặc dù anh rất bận nhưng vẫn viết bài giới-thiệu PVCTG. Chân-thành cám ơn anh.
Thân kính,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (02/06/2019): Đã nhận được bài tản văn và bài thơ của anh. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (01/06/2019): Mừng thấy anh trở lại với Làng. Cám ơn anh rất nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (28/05/2019): Bài bút ký của anh định sẽ đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (21/05/2019): Cám ơn nhiều về sự quan-tâm của anh. Hy-vọng mọi việc sẽ qua đi môt cách tốt đẹp hơn. Thơ của anh dự-định đăng vào cuối tuần.Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (16/05/2019): Mừng chị trở lại với Làng. Mong chị nhiều may-mắn và an-mạnh. Cám ơn đã gửi thơ đóng góp. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (15/05/2019): Cám ơn anh đã gửi bản Thông-Điệp Không Lời Nhân Mùa Lễ Phật Đản. Sẽ đăng trong tuần. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh (15/05/2019): Đã nhận được bài thơ của chị. Xin chia buồn cùng chị. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (14/05/2019): Đã nhận được thơ và tản-văn của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (12/05/2019): Chúc anh một chuyến đi may-mắn và thành-công. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (04/05/2019): Thơ của anh sẽ đăng trong tuần. Chân-thành cám ơn. Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (04/05/2019): Chân-thành cám ơn món quà văn-nghệ đặc-biệt. Kính chúc anh luôn an-manh.Thân mễn, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyên/HNT (04/05/2019): Bài của anh dự-dịnh đăng trong tuần trước ngày lễ. Sẽ điều-chỉnh như anh yêu-cầu .Chân-thành cám ơn anh. Thân mễn, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (01/05/2019): Mừng thấy chị trở lại với Làng. Bài chị dự-định đăng vào cuối tuần này. Kính chúc chị an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Thu Lê (30/04/2019): Bài của chị dự-định đăng trong dịp Ngày Nhớ Ơn Mẹ. Chân-thành cám ơn chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (30/04/2019): Đã nhận được bài của anh. Dự-định đăng trong tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh  Minh Triết (27/04/2019): Đã nhận được thơ của anh. Cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (24/04/2019): Cảm-động khi đọc những dòng chữ hiểu biết qua   tấm lòng rộng-rãi của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (24/04/2019): Cảm-động khi đọc những dòng chữ hiểu biết qua   tấm lòng rộng-rãi của anh. Cám ơn anh nhiều. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Duy Phạm (21/04/2019): Cám ơn anh đã gửi bài nhân dịp lễ Phục-Sinh. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (18/04/2019): Đã nhận được bài viết về môi-trường của anh. Cám ơn anh rất nhiều. Sẽ đăng trong tuần. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (16/04/2019): Đã nhận được thư của chị cho biết những gì xẩy ra. Cầu chúc mọi chuyện tốt đẹp hơn. Cám ơn những đóng góp tích-cực của chị cho Làng Huệ. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (16/04/2019): Đã nhận được bài của anh. Dự-định sẽ đăng trong tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (11/04/2019): Nếu được xin anh vui lòng gửi bài vào mỗi thứ ba trong tuần. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (07/04/2019): Bài Y-Học của anh dự-định đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (07/04/2019): Đà nhận đươc thư và tài-liệu đính kèm. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, NHLD

Thư gửi anh Trần Huy Sao (04/04/2019): Đà nhận đươc bài của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (03/04/2019): Cám ơn anh đã gửi thêm bài. Với một người cộng-tác từ lâu và đều đạn như anh thì rất khó để tránh các đề-tựa trùng-hợp nhưng nếu được xin tránh những đề-tài cùng tên rồi thêm số sau đó Thí dụ như Quê-Hương 1, Quê-Hương 2  bên cạnh.  Chân-thành cám ơni.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (02/04/2019): Đã nhận được thư anh. Chân-thành cám ơni.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (30/03/2019): Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài. Thư anh qua địa-chỉ mới không có vấn-đề gì. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (30/03/2019): Bài của anh có lẽ sẽ đăng chậm hai ngày. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (25/03/2019): Đã nhận được thư của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (23/03/2019): Cám ơn anh đã gửi những truyện ngắn. Kính chúc an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Xuân Thi (22/03/2019): Mừng nhận được tin sau chuyến đi xa  Sẽ có thư riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (22/03/2019): Cám ơn anh đã gửi bài tản văn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (20/03/2019): Kính chúc anh một chuyến du-hành vui và bình-yên. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (20/03/2019): Đã nhận được bài. Chân-thành cám ơn anh. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết(18/03/2019): Đã nhận được thơ của anh. Trân-trọng cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du 

Thư gửi anh Duy Phạm (18/03/2019): Cám ơn anh đã gửi bài về. Hân-hanh nhận được sự hợp-tác đều-đặn và lâu dài.. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du 

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T. (17/03/2019): Thơ của anh dự-định sẽ đăng trong tuần. Cám ơn anh nhiều. Thể-lệ của Làng Huệ vẫn không thay đổi. Bài gửi đăng phải do tác giả gửi về. Thân kính, Trần Nghĩa Điền 

Thư gửi anh Trần Huy Sao (12/03/2019): Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn anh. Trần Nghĩa Điền 

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (12/03/2019): Chân-thành cám ơn tấm lòng rộng-rãi và sự tiếp-tay của anh. TABTT,  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Minh Triết (12/03/2019): Đã nhận thêm bài vở của anh. Cám ơn anh.  Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (07/03/2019):Bài y-học của anh dự-định đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh.  Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (06/03/2019): Đã nhận được Một Thuở Nhớ Về. Sẽ đăng trong tuần này. Chân-thành cám ơn anh.  Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Minh Triết (03/03/2019): Cám ơn anh đã gửi thêm bài.  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn(02/03/2019): Đã nhận được bút ký của anh.  Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (27/02/2019): Cám ơn truyện ngắn của anh. Sẽ đăng vào dịp đầu tuần. Thân kinh, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (26/02/2019): Đã nhận được bài của chị. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T(20/02/2019): Những điều dựa trên thời-sự có thể được người khác thuật lại một cách đứng-đắn nhưng cũng có thể sai. Sẽ có thư riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (20/02/2019): Chân-thành cám ơn anh. Sẽ có thư riêng sau. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (19/02/2019): Đã nhận bài của anh  Sẽ có thư riêng. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (19/02/2019): Đã nhận bài giới-thiệu văn-học của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đỗ Anh Tuyến (18/02/2019): Đã nhận bài về văn-học. Sẽ có thư riêng sau Chân-thành cám ơn.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (13/02/2019): Đã nhận được thêm thơ của anh. Chân-thành cám ơn.Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (11/02/2019): Đã nhận được bài của anh. Mừng anh có những ngày vui.Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh ChinhNguyên/HNT (02/02/2019): Đã nhân được HPLN. Chân-thành cám ơn anh  Thân kính, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Nguyên Tiêu (02/02/2019): Đã nhân được bài vở của anh. Thân chúc anh luôn an-mạnh. Cám ơn anh nhiều  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (30/01/2019): Lá thư của anh làm tôi xúc động. Chân-thành cám ơn tình cảm của anh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Huệ Mẫn (30/01/2019): Đã nhận được thêm bài của chị. Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh  Đặng Xuân Xuyến (28/01/2019): Sẽ liên-lạc riêng với anh. Cám ơn anh nhiều. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Chiêu Ánh: (24/01/2019): Đã nhận được bài của chị Chân thành cám ơn. Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh ChinhNguyen/HNT: (23/01/2019): Sẽ cố găng làm theo lời anh yêu-cầu. Kính chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, 
Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (23/01/2019): Cám ơn chị đã gửi bài và đã tiếp-tay cho Làng Huệ. Cám ơn nhiều lắm. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Huệ Mẫn (23/01/2019): Đã nhận được thêm bài mới của chị. Chân-thành cám ơn chị. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Trần Huy Sao (23/01/2019): Đã nhận được bài mới của anh. Cám ơn đã bỏ giờ giúp đỡ. Kính chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (22/01/2019): Đã nhận được bài mới của anh. Chân-thành cám ơn anh. Kính chúc anh luôn an-mạnh . Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Sông Song (21/01/2019): Chân-thành cám ơn chị đã gửi thêm bài. Thân chúc chị luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (20/01/2019): Đã nhân được bài giới-thiệu của anh. Rất tiếc là  Làng Huệ gặp trở ngại với cái format anh gửi.  Mong anh gửi lại. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Huệ Mẫn (17/01/2019): Làng Huệ chào đón chị. Hy -vọng chúng ta có sự hợp-tác lâu dài. Cám ơn chị đã gửi bài vở. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

chuc mung nam moi 2016

 

 

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (11/01/2019):   Cám ơn anh đã gửi bài tiểu-luận về Mùa Xuân. Hy-vọng các đôc giả khi đọc sẽ thấy lòng ấm lên trong lẽ Đạo. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Vũ Hạ (11/01/2019):   Đã nhận được CD của anh chị. Đã viết thư riêng (điện thư). Chân-thành cám ơn. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi anh Trần Huy Sao (10/01/2019):  Cám ơn anh đã gửi thơ và truyện. Anh gửi về đúng lúc. Thân mến, Trần Nghĩa Điền

Thư gửi chị Chiêu Ánh (10/01/2019):  Đã nhận được bài của chị . Chân-thành cám ơn. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi anh Duy Phạm (05/01/2019):  Chân-thành cám ơn về sự tích-cực của anh. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Sông Song (04/01/2019):  Đã nhận được bài mới của chị. Chân-thành cám ơn chị rất nhiều  Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư chung về viêc Làng Huệ đã ngưng chạy (outage) 12 tiếng đồng hồ (03/01/2019):  Chân-thành xin lỗi quý độc giả và anh chị em, Làng Huệ đã ngưng chạy12 tiêng đồng hồ trong ngày thứ năm 03/01/2019 vì có vấn đề với server bất thình lình. Làng Huệ đã đề nghị giải pháp với công ty quản-trị website để tránh trường hợp tương-tự xẩy ra  Thân kính, Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thư gửi chị Võ Hương Phố (02/01/2019):  Tháng Giêng Nhớ Huế đã đăng trên Làng Huệ. Cám ơn chị nhiều. Mong nhận thêm những bài khác. Thân mến, Nguyễn Hoàng Lãng Du