Thư Tín Làng Huệ
2020

http://langhue.org

oOo 

     Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (31/07/20):  Cám ơn đã gửi bài. Mong anh thành-công trong những việc giúp-ích cho người. Thân mến

      Thư gửi anh Bùi Minh Vũ (31/07/20):  Chào mừng anh đã góp măt với Làng Huệ. Mong sự hợp-tác sẽ lâu dài. Thân mến

      Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (31/07/20):  Cám ơn anh đã gửi bài viết về y-học.  Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến

      Thư gửi anh Phan Tấn Hải (27/07/20):  Đã nhận được thơ của anh. Dư-định  đăng trong tuần Cầu chúc thân tâm luôn an-lạc. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (24/07/20):  Chân-thành cám ơn anh đã gỬii thơ và tản văn, Gửi  tới anh lời cầu chúc an-mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (22/07/20):  Đã triển-lãm tranh thư-họa trên đá Bẩy Núi. Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài. Thân mến

Thư gửi anh Duy Phạm/H.N.T (22/07/20):  Đã nhận được "quà văn-nghệ" đặc biệt.Cám ơn rất nhiều. Thân mến

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T (16/07/20):  Cám ơn bài thơ viết trong mùa dịch lớn. Xin da-tạ. Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (16/07/20):  Đã nhận được bài giới--thiệu của anh gửi về. Chân-thành cám on. Thân mến

Thư gửi TS  Phạm Trọng Chánh (16/07/20):  Đã nhận được biên-khảo của anh. Chân-thành cám on. Thân mến

Thư gửi anh Phạm Ngọc Nhiễm (15/07/20):  Chào mừng sự góp mặt của anh với Làng Huê. Cầu chúc anh luôn an-mạnh. Chân-thành cám on đã gửi bài. Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (13/07/20):  Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám on. Thân mến

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (11/07/20):  Cám ơn anh đã gửi bài. Cầu chúc anh an-manh.  Thân mến

Thư gửi chị Sông Song (11/07/20):  Đã nhận được bài của chị. Chân-thành cám ơn. Cầu chúc may-mắn.  Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (07/07/20):  Chân-thành xin lỗi anh vì sự sơ-ý. Sẽ liên-lạc với anh qua điên-thư.  Thân mến

Thư gửi chị Vũ Thị Hương Mai (06/07/20):  Chân-thành cám ơn chị đã gửi bài  Cầu chúc an-mạnh  Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (05/07/20):  Đã nhận được Thần Khúc (bài 10). Xin đa-tạ  Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (05/07/20):  Rất vui khi nhận được bài của anh. Cầu chúc anh luôn an-mạnh  Thân mến

Thư gửi anh Duy Phạm (05/07/20):  Chân-thành cám ơn những bài thơ của anh gửi về. Cầu chúc an-mạnh  Thân mến

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (05/07/20): Mừng nhận được bài của anh. Sẽ liên-lạc riêng. Cám ơn anh.Thân mến

Thư gửi chị  Sông Song (30/06/20): Đã nhận được 2 bài thơ của chị. Cám ơn nhiều. Thân mến

Thư gửi chị Vũ Thị Hương Mai (29/06/20): Đã nhận được bài của chị. Sẽ đăng trong tuần này. Cám ơn chị. Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (28/06/20): Cám ơn anh đã gửi bài. Dư-định đăng trong tuần tới Thân mến

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (28/06/20): Đã nhận được tin anh.  Chân-thành cám ơn Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (24/06/20): Đã nhận được thêm bài của anh. Chân-thành cám ơn Thân mến

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (16/06/20): Đã nhận được tin của chị  Cám ơn nhiều Thân mến

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (15/06/20): Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn Thân mến

Thư gửi chị Vũ Thi Hương Mai (15/06/20): Cám ơn chị đã gửi bài. Câu chúc chị luôn an-mạnh Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (12/06/20): Đã nhận được bài anh gửi. Chân-thành cám ơn anh  Thân mến

Thư gửi anh Nguyên Giác (08/06/20): Đã nhận được thư của anh. Chân-thành cám ơn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh  Thân mến

Thư gửi chị Vũ Thị Hương Mai (08/06/20): Đã nhận được bài của chị. Dự-định đăng vào dịp cuối tuân  Thân mến

Thư gửi tr Lê Hữu Uy (05/06/20): Mưng vì nhận được bài của trưởng. Chân-thành cám ơn  Thân mến

Thư gửi anh Đỗ Anh Tuyến(02/06/20): Đã nhận thư. Xin cám ơn anh  Thân mến

Thư gửi chị Song Song (02/06/20): Đã nhận được bài mới  Chân-thanh cám ơn  Thân mến

Thư gửi anh ChinhNguyên/HNT (01/06/20): Xin đa-tạ đã gưi bài  Thân kính,

Thư gửi chị Vũ Thị Hương Mai (31/05/20):  Đã nhận được thư của chị. Cám on nhiều. Thân mến

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (30/05/20):  Đã nhận được bài anh gưi. Xin chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi chị Hương Mai (28/05/20):  Đã nhận được bài của chị . Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi Trưởng Lê Hữu Uy (25/05/20):  Chân-thành cám ơn sự tích-cực của trưởng. Cầu-chúc trưởng an-mạnh. Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (25/05/20):  Đã nhận được thêm bài của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi anh Đỗ Anh Tuyến (20/05/20):  Đã nhận được bài của anh. Dự-định đăng vào dịp cuối tuần. Cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi anh Duy Phạm (18/05/20):  Chân-thành cám ơn những bài thơ hay tới đúnc lúc. Cầu chúc luôn an-mạnh và như ý. Thân mến

Thư gửi trưởng Lê Hữu Uy (18/05/20):  Rất bùi-ngùi khi đọc thư trưởng. Cám ơn về sự hỗ-trợ tích-cưc.  Cầu chúc trương an-mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (18/05/20):  Đã nhận được bài của anh. Chần-thành cám ơnh. Thân mến

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (16/05/20):  Cám ơn chị đã hỏi thăm và gửi bài. Cầu chúc an-mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Đăng Xuân Xuyến (14/05/20):  Đã nhận được thư anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi BS Hỗ Văn Hiền (11/05/20):  Đã nhận được bài y-học của anh Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (09/05/20):  Đã nhận được thư  Chân-thành cám ơn. Sẽ có thư riêng. Thân mến

Câu hỏi của một tác giả (04/05/2020Làm thế nào để kiếm các bài của tôi đã đăng trên Làng Huệ?

Trả lời:

Trước hêt nên biết THƠ của anh thường được để trong thư viện Trong Vườn Hoa Bưởi và TRUYỆN để trong thư viện Vươn Hoa Bưới, các bài tản-văn để trong thư viện Bút Ký 

Sau đây là thí dụ để tìm các bài thơ của anh 

Vào Cổng Làng (trang chủ --- langhue.org)
Vào mục Văn Học => Thơ => Thơ Trên Đồi Trăm Hoa => Trong Vườn Hoa Bưởi 
 

Điền tên Tác Giả (bên trái)  xong bấm vào chữ Tác Giả (bên phải)
Sẽ thấy các bài muốn tìm 

 

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (097/05/20):  Đã nhận được thư  Chân-thành cám ơn. Sẽ có thư riêng. Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (09/05/20):  Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (07/05/20):  Đã nhận được biên-khảo của anh Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủyi (07/05/20):  Đã nhận được thơ của chị Cám ơn rất nhiều. Thân mến

Thư gửi chị Hương Mai (05/05/20):  Đã nhận được bài giới-thiệu truyên ngắn của chị. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi tr Lê Hữu Uy (03/05/20):  Đã nhận được thư  Cám ơn tr nhiều. Thân mến

Thư gửi chị Sông Song (30/04/2020):  Lâu không nhận được tin. Cám ơn đã gửi thơ. Cầu chúc an-mạnh.  Thân mến

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (2́́́́́9/04/2020):  Đã nhận được bài y-học cỉua anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (2́́́́́8/04/2020):  Đã nhận được bài tản-văn  Cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (26/04/2020):  Đã nhận được biên-khảo của anh. Cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (24/04/2020):  Chân-thành cám ơn đã gửi thơ về. Sẽ đăng trong tuần. Thân mến

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (24/04/2020):  Cám ơn sự giúp-đỡ của anh trong việc phiên-dịch. Bài y-học sẽ đăng sơm. Thân mến

Thư gửi tr Lê Hữu Uy (24/04/2020):  Cám ơn truyện ngắn mà trưởng gửi về. Cầu chúc an-mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (21/04/2020):  Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (18/04/2020):  Cám ơn anh đã ng đã gứi bài. Chúc anh luôn an-mạnh. Thân mến

Thư gửi tr Bạch Văn Nghĩa (17/04/2020):  Cám ơn trưởng đã gứi bài. Đã chuyển bài của tr TH qua thư  Cầu chúc thành-công. Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (14/04/2020):  Đã nhận được bài vở gửi Làng Huê  Chân-thành cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi chị Sông Song (13/04/2020):  Đã nhận được bài của chị  Chân-thành cám ơn. Cầu chúc an-mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (12/04/2020):  Đã nhận đươc thư của anh. Sẽ trả lời bằng thư riêng sau. Cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (10/04/2020):  Đã nhận đươc bài bút ký của anh. Chân-thành cám ơn  Cầu chúc anh luôn an- mạnh. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (04/04/2020):  Đã nhận đươc tản-văn và thơ của anh. Chân-thành cám ơn Thân mến

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (04/04/2020):  Đã nhận đươc bài của anh cho mục Đa Ngôn-Ngữ. Chân-thành cám ơn Thân mến

Thư gửi anh Duy Phạm (04/04/2020):  Đã nhận được thơ của anh. Cám ơn rất nhiều Thân mến

Thư gửi anh Huỳnh Kim Quang (04/04/2020):  Mừng khi nhận được tin anh. Kính chúc anh an-mạnh và vạn sự hạnh-thông Thân mến

Thư gửi anh Trân Huy Sao (03/04/2020):  Cám ơn lời thăm hỏi của anh. Mong anh luôn an-mạnh Thân mến

Thư gửi TS Bạch Xuân Phẻ (28/03/2020):  Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (25/03/2020):  Cám ơn anh đã gửi bài biên-khảo Thân kính

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (25/03/2020):  Đã nhận được bài của anh. Chân-thành cám ơn. Thân kính

Thư gửi anh ChinhNguyen/HNT (22/03/2020):  Đã nhận được bài thơ vui của anh. Dự-định đăng vào khoảng đầu tuần tới.Cám ơn anh.Thân kínhf

Thư gửi anh Phạm Hùng (20/03/2020):  Đã nhận được tin anh. Chân-thành cám ơn. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết  (20/03/2020):  Cám ơn anh đã gửi thơ và bài tản-văn. Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (19/03/2020):  Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn. Thân kính

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (17/03/2020):  Cám ơn anh đã gửi bài tiểu-luân. Dư-định đăng vào cuối tuần. Thân mến

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (16/03/2020):  Đã nhận được bài tiểu-luận của anh.. Chân-thành cam ơn. Thân kính

Thư gửi BS Hồ Văn Hiền (14/03/2020):  Chân-thành cam ơn anh đã gửi bài tiểu-luận. Dự-đinh sẽ đăng vào đầu tuần. Thân mến

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (14/03/2020):  Đã nhận được bài của anh. Cám ơn anh  Thân kính

Thư gửi anh Minh Triết (11/03/2020):  Cám ơn anh đã gửi thêm bài  Thân kính

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn (8/3/2020):  Đã nhận được bài tiểu-luân. Chân-thành cám ơn anh  Thân kính

Thư gửi TS Nguyễn Văn Thái (6/3/2020):  Chân-thành cám ơn anh đã gửi bài tiếu-luận  Thân kính

Thư gửi anh Đặng Xuân Xuyến (4/3/2020):  Đã nhận thêm bài của anh. Chân-thành cám ơn anh.  Thân mến

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (3/3/2020):  Cám ơn chị đã gửi thơ. Chúc chị luôn an-mạnh.  Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (26/2/2020):  Đã nhân được bài tản-văn. Cám ơn anh nhiều.  Thân mến

Thư gửi anh Đuy Phạm (25/2/2020):  Đã nhân thêm bài vở của anh. Chân-thành cám ơn sự tích-cực.  Thân mến

Thư gửi tr Lê Hữu Uy (22/2/2020):  Cám ơn tr rất nhiều đã gửi bài bút ký. Cầu chúc luôn an-mạnh.  TABTT

Thư gửi anh Trần Huy Sao (19/2/2020):  Đã nhận được thư của anh. Chân-thành cám ơn.  Thân mến

Thư gửi anh Nguyên Giác (17/2/2020):  Cám ơn anh đã gửi bài mới. Cầu chúc an-mạnh.  Thân mến

Thư gửi chị Sông Song (17/2/2020):  Đã nhận được Mòn Giêng. Cám ơn chị.  Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (16/2/2020):  Cám ơn anh đã gửi Thi Ca Odyssee XVI, XVII.  Thân mến

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (16/2/2020):  Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn anh. Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (14/2/2020):  Cám ơn anh đã gửi về bài tản-văn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh.Thân mến

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (13/2/2020):  Đã nhận được bài thơ viết cho Ngày Tình NHân. Vừa kịp  để đăng.  Cám ơn chị nhiều.Thân mến

Thư gửi anh Trần Huy Sao (11/2/2020): Đã nhận được bài thơ Nhớ Ngã-Ba-Chùa (Đà Lạt). Cám ơn anh nhiều.Thân mến

Thư gửi anh ChinhNguyen/H.N.T (9/2/2020): Đã nhận được bài Happy Valentine. Chân-thành cám ơn anh.Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (8/2/2020): Đã nhận được bài giới-thiệu của anh. Cám ơn anh rất nhiều.Thân mến

Thư gửi anh Trần Huy Sao (5/2/2020): Đã nhận được Tình Sử. Chân-thành cám ơn anh.Thân mến

Thư gửi anh Minh Triết (2/2/2020): Đã nhận được bài Chơ Quê. Chân-thành cám ơn anh.Thân mến

Thư gửi anh Trần Huy Sao (30/01/2020): Cám ơn anh đã gửi tho vào dịp Tết cũng như hình ảnh. Mong sao sự ấm-cúng sẽ mãi tồn-tai dù ngày tháng trôi qua. Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (29/01/2020): Đã nhận được thêm bài tuy nhiên rất tiếc thư có computer security warning.Mong anh gửi lại. Thân mến

Thư gửi anh Phan Tấn Hải (23/01/2020): Mừng nhận dược tin anh. Cám ơn nhiều lắm. Kính chúc anh luôn như ý và an-manh. Thân mến

Thư gửi TS Phạm Trọng Chánh (23/01/2020): Cám ơn bài biên-khảo của amh  Dư-định đăng vào tuần tới.  Thân mến

Thư gửi TS Trần Kiêm Đoàn  (23/01/2020): Đã nhận được bài bút ký của anh. Cám ơn anh .Kính chúc anh một năm mới như ý.  Thân mến

 

Chúc Mừng Năm Mới

Ly Rượu Mừng (đồng ca) --- Phạm Đinh Chương 

Khúc Hát Thanh-Xuân (Ái Vân) --- Johann Strauss

Bến Xuân (Cao Minh) --- Văn Cao

Chúc Xuân (Lữ LIên, Trường Duy, Hoàng Long) --- Ban AVT  

Ông Đồ (Hoàng Oanh) --- Vũ Đình Liên  (thơ)

Chúc Tết (Ngọc Huyền, Kim Tử Long) - Minh Tâm, Viên Hoàng (vọng cổ)

Ray Of Light (Mandonna) --- Mandonna 

 

hoa-dao-8

 

Thư gửi anh Phan Võ Hoàng Nam (19/01/2020): Cám ơn những bài thơ xuân của anh. Kính chúc anh một năm mới như ý và nhiều thành-công .  Thân mến

 

Thư gửi anh Duy Phạm (19/01/2020): Đã nhận được thơ của anh. Chân-thành cám ơn. Cầu chúc anh luôn an-mạnh .  Thân mến

 

Thư gửi chị Hồ Thủy Thủy (16/01/2020): Chân-thành cám ơn bài vở của chị. Cầu chúc an-mạnh và gặp nhiều chuyện may-mắn ý.  Thân mến

 

Thư gửi chị Thu-Lê (16/01/2020): Đã nhận được thơ của chị. Mừng được gặp lại. Cầu chúc an-mạnh và gặp nhiều chuyện như ý.  Thân mến

Thư gửi anh ChinhNguyên/H.N.T (10/01/2020): Đã nhận được thơ xướng-họa của anh. Chân-thành cám ơn anh.Thân kính.

Thư gửi anh Trần Huy Sao (08/01/2020): Mừng anh trở lại. Cám ơn đã gửi bài.Thân mến.

Thư gửi chị Sông Song (07/01/2020): Đã nhận được thơ. Cầu chúc an manh.  Cám ơn chị,Thân mến.

Thư gửi anh Minh Triết (07/01/2020): Đã nhận được thơ và tùy bút  Cám ơn anh nhiều lắmThân kính.

Thư gửi anh Yên Hà (06/01/2020): Đã nhân được bài tiểu-luận của anh. Chân-thành cám ơnThân kính