"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Quốc Hội

Quốc Hội

Nguyễn Thành Thụy (JT)

Tôi nhớ ngày vào học "Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ" ở Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ năm 1969.

Học môn Vật Lý do GS Nguyễn hữu Ba đảm trách. Sau cuộc thi tuyển khó khăn nên Sinh viên ai cũng nghĩ mình nếu chưa là "Khoa học Gia" thì cũng đã khá gần, bàn cãi um sùm.

Thầy quát lớn:

- Các Anh là gì mà ồn ào vậy? Đây có phải Quốc Hội đâu.

Tất cả vừa thẹn, vừa buồn cười (mắc cở và mắc cười). Càng ngẫm nghĩ thì càng thấy thầy nói rất "đúng", dù "binh" theo bất cứ về phương diện gì: Khoa học, Chính Trị, Triết Lý, Vui cười v.v.

Đến bây giờ, sau mấy chục năm, tôi đã quên hết những bài Vật Lý do GS Nguyễn hữu Ba giảng, chỉ còn nhớ câu nói thật chí lý của Ông mà thôi.

Share

mung-ngay-tinh-nhangif

 Valentine-2

14/02/2020

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine