Quốc Hội

Nguyễn Thành Thụy (JT)

Tôi nhớ ngày vào học "Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ" ở Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ năm 1969.

Học môn Vật Lý do GS Nguyễn hữu Ba đảm trách. Sau cuộc thi tuyển khó khăn nên Sinh viên ai cũng nghĩ mình nếu chưa là "Khoa học Gia" thì cũng đã khá gần, bàn cãi um sùm.

Thầy quát lớn:

- Các Anh là gì mà ồn ào vậy? Đây có phải Quốc Hội đâu.

Tất cả vừa thẹn, vừa buồn cười (mắc cở và mắc cười). Càng ngẫm nghĩ thì càng thấy thầy nói rất "đúng", dù "binh" theo bất cứ về phương diện gì: Khoa học, Chính Trị, Triết Lý, Vui cười v.v.

Đến bây giờ, sau mấy chục năm, tôi đã quên hết những bài Vật Lý do GS Nguyễn hữu Ba giảng, chỉ còn nhớ câu nói thật chí lý của Ông mà thôi.