Mm NCười Bao Dung

 

Qua muôn trùng sinh diệt

Hôm nay Em HOÁ THÂN

Một đóa Quỳnh thanh khiết

Một cánh bướm phân vân

Mùa Xuân còn xanh biếc

Dáng Xuân mãi thanh tân

Buồn vui đời vẫn thế

Mĩm nụ cười bao dung .  

Xuan Thi 

 

 19xtmnc1

 

A Smile With Tolerance

Going through the eternity of life and death

Today I am experiencing a wonderful INCARNATION

To the beautiful ethereal orchid cacti 

To the ephemeral life of a butterfly

In the freshly coming spring

A spring forever pure and new

Happy or sad, life still goes on

In tolerance with a smile.

 

Xuanthi299@yahoo.com