Hãy Yêu Nhau Thêm

Viết tặng để nhắc mình nhắc người yêu thương cuộc đời này.

 

Trời ươm nắng tuyết đang tan

Ngồi đây lặng lẽ lỡ làng khói sương

Em ơi, sỏi đá bên đường

Có còn yêu mãi ánh dương chiều tà?

 

Thế rồi cuộc lữ cũng qua

Và ta cũng đã bốn ba còn gì?

Yêu thêm chớ ngại ngần chi

Đời sao ngắn ngủi lâm ly vô thường

 

Sự đời vạt nắng giọt sương

Tình ta cũng đã tỏa hương trong ngần

Nghĩa tình sâu đậm ái ân

Giác nghiêm thường định tâm thân an nhàn

 

Cõi Ta Bà, chốn bình an

Hai con rồng ấy muôn ngàn có nhau

Hương người lưu mãi ngàn sau!

Thanh lương đức hạnh nhiệm mầu nghĩa ân.

 

Bạch X. Phẻ

 

Loving More Each Day

 

   Writing on the airplane to the NEA

   to remind us and others to live and love fully each day

 

The sunrays are melting away the snow

Sitting here quietly, realizing that we are physically far apart.

Oh, my dear! The rocks on the side of the road--still laying by each other

Are they forever in love as the sunset rays are setting, as we are.


All life is just passing by: being born, growing, sickening and dying

And half of our lives are also passing

Thus, we must love and care for each other as each day goes by

Since life is so fragile and impermanent.

All life stories are as beautiful, glittering, and fragile as a drop of dew

Our love is also our human essence and fragrance that is spreading in all directions.


The deep and spiritual love along with the humanly love

We must be at ease, calm, and embrace happily.

This earthly realm, a realm of joy and peace

Only when we nurture, embrace, understand, and love each other

As we always do, for us, for our kids, and for humanity.


Oh, my dear! I am loving you more each day

As there is no remedy to love'.

 

Phe Bach