Several Paths Of A Lonely Journey

 

 19Cbxpsp1

01.

In the dawn, there’s a majestic, lonely white heron. 

Its soft wings are bathed with dew in the vast field,

shivering in the moonlight

The sun rises, emerging into the rest of the Emptiness.

02.

The autumn displaces its colors in a still vast lake.

The waterway, the shore, and emotions wait and reflect.

03.

Here we are side-by-side but still apart.

Drowned in illusions, a thousand years later, the tears flow.

Why are we filled with such unwholesomeness and worry?

04.

The green leaves fall away.

The bird is singing the sorrow of humanity

along with the tears of divided ravines.

05. 

Gazing at the deep, quiet lake,

the moon is thinned with pallor, yet it shines elegantly. 

Who wants to embrace the moon, even though it isn’t possible?

What dream is crushed in this earthly place? 

06. 

The essence of the night is deep and secretive. 

Its shadows are spreading in the vast impermanence. 

How many intervals are there in this endless languished night?

What love? Our hearts are sealed with solitude and adoration!

07.

Embracing the shadow of impermanence:

non-loves, loves; have-nots, haves— 

Everything is constantly changing.

Love, just like anything else, also has its course.

08. 

A sunflower dances gently with transcendental love.

Its sacred destiny arises like magic in this realm.

The wind’s breeze is soft like the scent of dainty orchids defusing. 

09.

This crystal body and spirit is splitting.

This dreamy world is drifting like the flow of a river.

The essence of life is as immense as the Buddha’s nature is vast.

10. 

The rain pours everywhere, flooding our hope.

The essence of life is the rainbow of love.

The dust of time is weighed down with worry.

The fortresses and thrones, like anything else, are rising and falling. 

11.

Worn clothes keep their perfume.

The security and love of yesteryear:

Adoration without limits,

Endless hopes and dreams,

Persistent in the future.

12.

Frigid hands

and the burning body:

The union of life and death

in multiple metamorphoses—

thousands of reunions and separations. 

13.

The sunshine illuminates the immensity.

The sound of the waterfalls

and the flowing river grant the environment song. 

Light-winged white cranes fly over the symphony.

14.

Nature harmonizes with love.

When our soul and spirit are still,

the tranquility of adulation and love prevails. 

15.

Autumn scatters with yellowed leaves.

The brilliant dew salutes the present moment.

16. 

All the autumn leaves gather in the sunrays. 

Dewdrops are shivering in their impermanence.

17.

Near the noble monks—embracing the nobility—tranquility and peace exist.

There is harmony and peace at the wooded summit of the sacred inner temple.

There is lucidity and enlightenment in the moonlight.

 

Poems by Phe X. Bach

 

Ngàn Dặm Độc Hành

01.

Tinh mơ bóng hạc lẻ loi

Sương mềm cánh mỏng trăng soi giữa đồng

Nắng vàng giữa cõi phù không

02.

Thu vàng hồ vắng mênh mông

Còn không dòng nước bến sông đợi chờ

03.

Gần nhau mà vẫn xa nhau

Mộng gì ảo ảnh ngàn sau lệ tràn

Ai ôm bao nỗi ngổn ngang

04.

Lá xanh rơi vội về đâu

Con chim đang hót giọt sầu nhân gian

Lệ tuôn ghềnh thác hai hàng

05.

Nhìn hồ sâu tĩnh lặng

Bóng trăng gầy thanh tao

Ôm trăng mà chẳng đặng

Mộng nào càng hư hao

06.

Lòng đêm sâu và kín

Bóng vô thường đang loang

Đêm dài bao nhiêu mói

Nợ tình còn sắt son

07.

Ôm cái bóng vô thường

Hờn để biết còn thương

Nước, mây, sóng hay gió

Yêu chi đến đoạn trường

08.
Hướng dương lay nhẹ ru tình

Nhân duyên mầu nhiệm bóng hình nhân gian

Gió lay hương toả nhẹ lan

09.

Thân này tinh thể chẻ đôi

Trần gian mộng mị nước trôi theo dòng

Giác chơn bản thể mênh mông

10.

Mưa tuôn nước đọng khắp lối đi

Hồng tím trong ta tuổi dậy thì

Bụi trần còn vướng thêm sầu mộng

Thành cát ngai vàng cũng thịnh suy

11.

Áo cũ thơm mùi sữa

Ngập tràn mối tình xưa

Thương nhau cho lắm sao vừa

Em ơi, xin lỗi --

Dạ thưa mộng dài…

Ta còn có những ngày mai !

12.

Bàn tay lạnh

Thân nóng rang

Chạm nhau sinh tử

Muôn ngàn hợp tan.

13.

Nắng lên trên cõi mênh mông

Tiếng như thác đỗ sông dài ngân xa

Bạch hạc nhẹ cánh bay qua

14.

Thiên nhiên là khúc ái ân

Tĩnh tâm lặng chiếu trong ngần tình ta

15.
Lá vàng phủ kín Thu sa

Vạt sương óng ả quanh ta phút này

Ở đây

hiện tại lành thay16. Thu ngàn vàng lá nắng loang

Hạt sương lóng lánh vỡ toang vô thường

17.

Gần Thầy, gần Phật tĩnh tâm

Trần gian thường định trúc lâm thanh bình.

Giác nghiêm trăng sáng lung linh.

 

Tâm Thường Định