"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcGiới-Thiệu, Tương-Thuật, Phân-Tích, Phê-Bình
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Giới-Thiệu: Tháng Lịch-Sử Người Da Đen, Đọc "Dreaming Me" Tác-Giả: Phan Tấn Hải
2 Giới-Thiệu Tho Nguyễn Hàn Chung: Mót Chữ Trong Kinh Tác-Giả: Phan Tấn Hải
3 Giới-Thiệu: Đọc " Thơ Thiền Lê-Nguyễn Zen Poems" Tác-Giả: Phan Tấn Hải
4 Tường-Thuật: Truyền-Thông Xã-Hội Và Tin-Tức Vê Coronavirus Tác-Giả: Hồ Văn Hiền
5 Giới-Thiệu: Nhà Thơ Trịnh Bửu Hoài - Câu Thơ Cho Đời Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
6 Tường-Thuật: Hội Chợ Sách "Có Mặt Cho Nhau" Tác-Giả: Trần Kiêm Đoàn
7 Giới-Thiệu: "Nhà Không Có Đàn Bà" Của Phan Võ Hoàng Nam Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
8 Tường-Thuật: Gia-Đình Phật Tử Tại HK Hy Vọng Thống Nhất Tác-Giả: Nguyên Thọ Trần Kiem Đoàn
9 Tường-Thuật: Hồng-Kông Thơ Và Khói Cay Tác-Giả: Phan Tấn Hải
10 Giới-Thiệu: Thơ Như Lời Kêu Cứu (Nhà Thơ Yiddish) Tác-Giả: Phan Tấn Hải

Trang 1 / 8

gio to hung vuong 2020

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine