DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC PHÍA NAM

(Tại Đồng bằng sông Cữu Long - Từ 2020 đến 2026)

 

Dự án xây dựng đường cao tốc và các cây cầu phía Nam thuộc Đồng bằng sông Cữu Long sẽ được thực hiện gồm 7 tuyến đường cao tốc và đồng bộ xây cất 3 cây cầu bắc ngang sông lớn từ năm 2020 đến 2026, như sau:

 • 7 TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC:

21alhudax1

HINH 01, Dự án xây dựng các tuyến cao tốc phía Nam (ĐBSCL)

 • Tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, dài 51 km, kinh phí đầu tư 14,000 tỷ VNĐ. Dự tính hoàn thành cuối năm 2020.
 • Tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ, dài 23 kim, kinh phí đầu tư 4,800 tỷ VNĐ. Dự tính hoàn thành năm 2023.
 • Tuyến An Giang – Sóc Trăng, dài 155 km, kinh phí đầu tư 30,000 tỷ VNĐ. Dự tính hoàn thành năm 2026.
 • Tuyến Cao Lãnh - Mỹ An, dài 26 km, kinh phí đầu tư 4,500 tỷ VNĐ. Dự tính hoàn thành năm 2025.
 • Tuyến Cần Thơ – Cà Mau, dài 140 km, kinh phí đầu tư 50,000 tỷ VNĐ. Dự tính hoà thành năm 2025.
 • Tuyến Hà Tiên - Rạch Gía – Sóc Trăng, dài 225 km, kinh phí đầu tư 33,250 tỷ VNĐ. Dự tính hoàn thành năm 2026.
 • Tuyến Rạch Sỏi (Rạch Giá) - Lộ Tẻ (An Giang), dài 51,1 km, kinh phí đầu tư 6,300 tỷ VNĐ. Đã thông xe năm 2020.
 • 3 CÂY CẦU BẮC NGANG SÔNG LỚN:
 • Cầu Rạch Miễu 2, kinh phí 5,140 tỷ VNĐ, tổng công trình dài 17,5 km, có 2 đoạn cầu cáp treo, phần 1 dài 110 m/cao 37,5 m, và phần 2 dài 220/cao 30m. Nối đôi bờ sông Hàm Luông (Tiền Giang và Bến Tre), dự tính khánh thành năm 2025.

21alhudax2 

HINH 02, Mô hình cầu Rạch Miễu 2

 • Cầu Mỹ Thuận 2, kinh phí 5,100 tỷ VNĐ, tổng chiều dài 6,61 km bao gồm đường dẫn phía Tiền Giang 4,3 km và phía Vĩnh Long 0,4 km, đoạn cáp treo giửa dài 350 m, cao 37,5 m. Nối đôi bờ sông Tiền (Tiền Giang và Vĩnh Long), dự tính khánh thành năm 2023.

21alhudax3

HINH 03, Cầu Mỹ Thuận 2 (trái), cầu Mỹ Thuận 1 (cầu củ, phải)

 • Cầu Đại Ngãi, kinh phí 8,040 tỷ VNĐ, tổng chiều dài 11,78 km bao gồm đường dẫn, cầu có 2 phần: Phần 1- 2,56 km bắt ngang sông Hậu (Trà Vinh – Cù lao Dung) và Phần 2 dài 0,86 km bắt ngang luồng Trần Đề (Cù lao Dung – Long Phú). Nối đôi bờ sông Hậu: Trà Vinh và Sóc Trăng, dự tính khánh thành năm 2026.

21alhudax4

HINH 04, Cầu Đại Ngãi - Phần 1 bắt ngang sông Hậu, Phần 2 bắt ngang luồng Trần Đề

(Nguồn tổng hợp)

 

Lê Hữu Uy