"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcThơThơ Trên Đồi TrăngThơ Chủ-Đề: Tung-Tăng Trong Đạo ViệtLời Thú Tội Dưới Trăng --- Đường Chúng Ta Đi

Lời Thú Tội Dưới Trăng --- Đường Chúng Ta Đi

Lời Thú Tội Dưới Trăng

Hai mươi năm ta mơ làm tráng-sĩ
Tay kiếm, tay cung mạnh bước lên đường.
Dẹp lũ gian-tham cùng phường ma-quỷ
Đem yên-lành về lại cho quê-hương.

Nhưng đêm nay nhìn trăng ta khóc.
Hổ cùng người, thẹn cùng núi, tủi cùng sông.
Kiếm cung xưa dưới cội tùng xơ-xác
Chưa đào lên đã nói chuyện anh-hùng.

Vợ ta nhổ từng sợi tóc bạc
Thương cho ta lo việc nước mau già.
Ôi, hảo-hán ngày xưa vẫn khác
Đặng-Dung hùng nào phải như ta!

Nhục lắm nàng ơi, hai mươi năm xa xứ
Xem nặng áo cơm hơn nợ nước thù nhà!
Nếu biết thế ngày xưa tự xử
Thì bây giờ đâu đến nỗi xót-xa!

Hai mươi năm ta mơ làm tráng-sĩ
Mà kiếm cung giấu dưới cội tùng.
Dẫu thơ ta có bừng-bừng hào-khí
Cũng đâu bằng bom Phạm-Thái nổ tung.

Dã-Tràng Biển Đông
(Đêm nhớ Sào Nam)

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine