"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Xuống Núi --- Đường Chúng Ta Đi

Xuống Núi

Tráng-sĩ bỏ núi rừng về dẹp loạn,
Áo hồng pha ráng đỏ một chiều rơi.
Duỗi vó ngựa vào vùng trời lửa đạn,
Mang theo nụ cười Phật nở trên môi.

Tiếng ai thét trong đêm dài ảm-đạm
Giục-giã lòng người thôi-thúc đấu-tranh.
Mẹ trao thanh kiếm: Hồn cha để lại.
Con ngạo-nghễ cười vào chốn tử-sanh.

Tráng-sĩ dừng chân một chiều bên suối,
Ngắm hoa đỏ vàng rụng bẩn trăng thơ.
Cắm thanh kiếm hờn trong lòng con nước,
Hoa nát tan đời một lũ ngu-ngơ.

Ánh trăng dãi trên nương cà tím nhỏ,
Mẹ dõi mắt nhìn con ở nơi xa.
Sương đêm đọng long-lanh đầu ngọn cỏ,
Tráng-sĩ chưa về vì vận nước can-qua.

Dã-Tràng Biển Đông

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine