"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Trong Đêm Cuồng-Nộ --- Đường Chúng Ta Đi

Trong Đêm Cuồng-Nộ

Hàng ngàn năm anh em ta câm-lặng.
Dưới mặt trời nhìn chẳng rõ hào-quang.
Ngước trông lên nước mắt chẩy tuôn tràn.
Mây đen-đặc nỗi buồn rầu xô tới.

Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Lửa đốt thiêu ta.

Sao ta không là tráng-sĩ?
Sao ta không là Kinh-Kha?
Bốn phương thiên-hạ là nhà,
Trời Tần nghiêng-ngả chói lòa mũi dao.

Ðời nổi gió xôn-xao.
Ðêm đen bừng mộng tưởng …

Ðây là buổi biên-thùy chiêng trống giục.
Tiễn đưa nhau tân-khách những ba ngàn.
Tiếng trúc ruổi dặm đường say vó ngựa.
Kẻ diệt Tần nung chí vượt quan-san.

Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta cuồng ta say.
Ta say ta hát.

Hát rằng:

Xin anh em mau hãy xích lại gần.
Nắm cho chặt bàn tay hùng dựng nước.
Ta làm lại một ngày vui thuở trước,
Lúc Diên-Hồng chung sức chống xâm-lăng.

Sao anh em nín-lặng?
Sao anh em thờ-ơ?
A ha nhớ thuở tung cờ
Quân đi có kẻ đợi-chờ trên non.
Bây giờ sóng gió cô-đơn
Mình ta ngất-ngưởng gọi hồn Núi Sông.

Phạm quân hề Phạm quân! (*)
Ai dám bảo anh thua người Chiến-Quốc?
Ai dám bảo anh chậm bước Kinh-Kha?
Buổi hôm qua sấm chớp chuyển Sơn-Hà.
Trời chính-khí Châu-Giang còn say bóng.
Ôi đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng.
Sông cạn giòng ta khát chắc anh hay.

Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Tiếng vọng vang vang.

Lửa thiêng ơi cháy bùng ngày Sát-Ðát,
Người lại gần cho rõ mặt anh em.
Sao người dửng-dưng?
Sao người ghẻ lạnh?
A ha ta cuồng,
Anh em nghe chăng?

Ta là tiên tội tình trong kiếp trước
Nên đầu thai cô-độc đến bây giờ.
Giữa bạn-bè say tỉnh giấc bơ-vơ.
Ôm cho chặt nỗi buồn cao chóp núi.

Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.

Ai nhìn vào tương-lai?
Ai thương về quá-khứ?
Ai góp lời Việt-Nam?

Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn.

Ðêm vĩnh-biệt một người yêu VN

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

(*) Nghĩa-Sĩ Phạm Hồng Thái

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine