"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Mơ Ngày Hội Lớn --- Đường Chúng Ta Đi

Mơ Ngày Hội Lớn

1

Chúng ta đến từ muôn ngàn sông núi,
Mang tin-yêu gầy dựng lại cơ-đồ.
Hồn áo mới, lòng hoa-đăng ngày hội.
Ðường đăng-trình, chiêng trống dậy thiên-thu.

2

Này em nhỏ như bình-minh sáng-lạn.
Tay vung lên theo nhịp hát quân-hành.
Noi gương xưa, em tung cờ Quốc-Toản.
Lời hào-hùng còn vọng khắp non xanh.

3

Này cô bé trên hai vai nắng gội.
Mắt thơ-ngây, chân sáo bước trên đường.
Em là hoa, thơm-tho rừng lá bưởi.
Ðem dịu-dàng đi giữ mối Yêu-Thương.

4

Ðây là Chị, dáng xuân đang yểu-điệu;
Ðây Mẹ hiền, mái tóc bạc phong-sương;
Lúc gian-nan hiên-ngang làm Trưng, Triệu;
Khi an-bình quang gánh quẩy Giang-Sơn.

5

Ðây Cha, Anh lời xưa vang sấm động.
Chỉ gươm thiêng kinh-khiếp lũ quân thù.
Cây cổ-thụ ngàn đời che bóng rộng
Trên ruộng đồng khi trước bãi hoang-vu.

6

Chúng ta đến như triều dâng, sóng phủ.
Chúng ta về như gió lộng trên cao.
Lời ta hát là hương thơm sách sử.
Lòng ta bền sỏi đá đã xôn-xao.

Đêm mơ Ngày Hội Lớn

Nguyễn Hoàng Lãng Du

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine