"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Tìm Trong Kinh Sử --- Đường Chúng Ta Đi

 

Tìm Trong Kinh Sử

Cha đã cưỡi sóng thần ra biển lớn,
Diệt ngư-tinh để cứu-giúp dân chài,
Rừng-núi thẳm thương đàn con gặp nạn,
Trừ chồn yêu cha hiển-lộng thần oai.

Bờ sông vắng cha ngày đêm nhảy múa,
Hát ca vang giữa trời đất hài-hòa,
Vạt nắng ấm tung-tăng hồng ruộng lúa,
Giòng trăng vàng huyền-ảo ngợp đường hoa.

Cha đã hóa thân làm con chuột nhỏ,
Đỉnh chiên-đàn đuổi cắn gót chân chim.
Thành-quách cổ hoang-vu mờ sương phủ,
Nước-non nào lạc-lõng bước chân tìm.

Cha muốn lãng-quên vài ba trang sách,
Dăm câu thơ vất-vưởng giữa rừng già,
Đêm hoang-dại bên bờ lau róc-rách,
Ngả lưng nằm ngơ-ngẩn ngóng mây qua.

Cha đã thét vang đòi sông-núi lại.
Cha hiên ngang giữa xiềng-xích gông-cùm.
Chiều đỏ ối mẹ ngồi bên luống cải,
Mắt mù lòa vì khóc nước thương non.

Đốt lá rừng đêm nay ta đọc sử,
Lời cha ta là đạo đã thành kinh.
Dưới trăng lạnh mài gươm bên mộ cổ,
Hồn trăm năm thức dậy giục đăng-trình.

Dã-Tràng Biển Đông

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine