Mơ Ngày Hội Lớn

1

Chúng ta đến từ muôn ngàn sông núi,
Mang tin-yêu gầy dựng lại cơ-đồ.
Hồn áo mới, lòng hoa-đăng ngày hội.
Ðường đăng-trình, chiêng trống dậy thiên-thu.

2

Này em nhỏ như bình-minh sáng-lạn.
Tay vung lên theo nhịp hát quân-hành.
Noi gương xưa, em tung cờ Quốc-Toản.
Lời hào-hùng còn vọng khắp non xanh.

3

Này cô bé trên hai vai nắng gội.
Mắt thơ-ngây, chân sáo bước trên đường.
Em là hoa, thơm-tho rừng lá bưởi.
Ðem dịu-dàng đi giữ mối Yêu-Thương.

4

Ðây là Chị, dáng xuân đang yểu-điệu;
Ðây Mẹ hiền, mái tóc bạc phong-sương;
Lúc gian-nan hiên-ngang làm Trưng, Triệu;
Khi an-bình quang gánh quẩy Giang-Sơn.

5

Ðây Cha, Anh lời xưa vang sấm động.
Chỉ gươm thiêng kinh-khiếp lũ quân thù.
Cây cổ-thụ ngàn đời che bóng rộng
Trên ruộng đồng khi trước bãi hoang-vu.

6

Chúng ta đến như triều dâng, sóng phủ.
Chúng ta về như gió lộng trên cao.
Lời ta hát là hương thơm sách sử.
Lòng ta bền sỏi đá đã xôn-xao.

Đêm mơ Ngày Hội Lớn

Nguyễn Hoàng Lãng Du