Tương-Tư

Ô hay sao nhớ Cốm Vòng,
Đồi xanh, guốc mộc, nắng hồng, nón thao.
Nhớ sao dải yếm lụa đào,
Nhớ vườn bưởi nội năm nào ngọt hương.

Dã-Tràng Biển Đông